h

Tegen de afbraak van de WSW en andere asociale bezuinigingen: woensdag 8 juni actiedag!

4 juni 2011

Tegen de afbraak van de WSW en andere asociale bezuinigingen: woensdag 8 juni actiedag!

Op 8 juni stemt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het bestuursakkoord met het Rijk waarin de bezuinigingen op bijstandgerechtigden, jonggehandicapten, sociale werkplaatsen, mensen met verstandelijke, lichamelijke of psychische aandoening in AWBZ en kinderen in de jeugdzorg zijn opgenomen.

Actie tegen de afbraak van de WSW
Actie tegen de afbraak van de WSW

In het DRU-complex in Ulft (Gelderland) wordt door gemeenten en provincies een belangrijk oordeel geveld over de miljarden bezuiniging. Het gaat om de toekomst van deze mensen: om banen, inkomens, begeleiding en zorg. Krijgen zij die wel of niet?

Protestbijeenkomst

De SP roept iedereen op om in actie te komen en zich uit te spreken tegen het VNG-bestuursakkoord. Op 8 juni wordt er in de sociale werkplaatsen gestaakt en van 12:00 tot 14:00 vindt er een grote manifestatie plaats op initiatief van de Abvakabo (naast het parkeerterrein van het DRU-complex in Ulft.

» De vakbond zet bussen in.
Als u met de bus mee wilt moet u zich eerst opgeven bij de vakbond. In Apeldoorn is de verzamellocatie de kantine van de Felua-Groep aan de Egerlaan.
Het verzameltijdstip is 09:00 uur. U kunt zich melden bij Harry Timmermans.
De bus vertrekt om 09:45 uur aan de Dubbelbeek 4 tegenover de Felua-Groep.
De bus is weer in Apeldoorn om 16:45 uur.Apeldoorn.

Wij roepen alle SP-ers op om samen met de WSW’ers uit jouw stad of dorp deze protestbijeenkomst te versterken.

Er staat veel op het spel. Komt allen! Hopelijk tot 8 juni!

SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut en SP fractiemedewerkster Tjitske Siderius

U bent hier