h

Ketting van Solidariteit, steun de sociale werkplaats

31 augustus 2011

Ketting van Solidariteit, steun de sociale werkplaats

Op donderdagavond 1 september 2011 staat SP afdeling Apeldoorn tussen 19.00 en 21.00 uur, op het pleintje voor de ingang van de Oranjerie, in de binnenstad van Apeldoorn. Het doel van de actie is om zoveel mogelijk mensen hun handtekening te laten zetten op een werkhandschoen.
Met de werkhandschoen willen we een ‘Ketting van Solidariteit’ maken. Die werkhandschoen is het symbool van de mensen in de Wajong en de Sociale Werkvoorziening. Die mensen willen heel graag wel werken, en kunnen dat ook. Maar het kabinet plaatst ze straks buiten de maatschappij.

100 handtekeningen bij Felua-Groep!

100 handtekeningen bij Felua-Groep!
De medewerkers van de Felua-Groep zette in de zomervakantie al honderd handtekeningen tegen de bezuinigingen op de sociale werkvoorzienig.

Bezuinigingen kosten 60.000 banen
In totaal wil het kabinet Rutte (gedoogd door Wilders) 650 miljoen bij de sociale werkplaatsen bezuinigen. Dat betekent dat er 60.000 banen gaan verdwijnen voor deze kwetsbare groep. De regering wil dat deze mensen aan de slag moeten bij het reguliere bedrijfsleven, maar iedereen weet dat werkgevers daar niet op zitten te wachten en dat dit slechts mondjesmaat zal gebeuren. Uiteindelijk zullen velen van hen in de bijstand en achter de geraniums terecht komen. En wie nu nog op een wachtlijst voor de sociale werkplaats staat, komt er waarschijnlijk nooit in.

Ketting van werkhandschoenen tegen plannen kabinet
De SP is landelijk een actie gestart om deze plannen van tafel te krijgen. Mensen die tegen de plannen zijn kunnen hun handtekening zetten op een werkhandschoen en daarmee laten zien dat de WSW-werknemers hun werk willen behouden. Van al de ingevulde werkhandschoenen wordt een gigantische ketting van solidariteit gemaakt en overhandigd aan de regering. Deze actie en andere acties, alsmede politieke druk moet er uiteindelijk toe leiden dat de plannen afgeblazen worden. Een opsteker is al dat de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) het bestuursakkoord met de regering op het punt van de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen heeft afgewezen.

U bent hier