h

Zorgen om (Jeugd)zorg

2 november 2016

Zorgen om (Jeugd)zorg

Foto: Rob Voss

Naar aanleiding van ons stuk op onze website en het artikel in de stentor van 4 augustus 2016, hebben wij een gesprek gehad met wethouder Paul Blokhuis en ambtenaren om onze zorgen en de zorgen van de burgers aan te kaarten. Het volgende is hieruit gekomen:

 

JIP: weer 5 dagen per week open?

Ook de wethouder vindt dat het JIP 5 dagen per week open moet zijn. Hij zal hierover met Stimenz in gesprek gaan. De wethouder is het met dit punt met ons eens is, dat het JIP voor Apeldoorn belangrijk is, ook om juist kwetsbare jongeren op te vangen. Opmerkelijk punt is dat het college en de gemeenteraad het belangrijk vonden om het JIP los te koppelen van Iriszorg in 2015, maar beide hebben toegekeken toen de bereikbaarheid van het JIP van 5 naar 3 dagen ging.

 

Problemen Tijdelijke Nachtopvang Jongeren

De wethouder heeft toegezegd om te onderzoeken of het mogelijk is een opvang in Apeldoorn te realiseren in plaats van Beekbergen. Echter zegt het artikel van De Stentor (zie eerdere link) iets anders. Hier wordt vermeld dat er wordt gekeken naar een derde opvang. Dit is wat ons betreft een luxe. Onze insteek was een nieuwe plek in plaats van de huidige Tijdelijke Nachtopvang Jongeren. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek van de wethouder.

 

Misstanden WMO/Participatie

De gemeente erkent de problematiek, echter probeert maatwerk te leveren per casus.

De problemen zijn echter landelijk en niet lokaal. Als SP Apeldoorn zijn we ons daarvan bewust, wij vragen toch de mensen om alert te blijven en te blijven melden bij misstanden.

 

Winst SP Apeldoorn: Riwis sluit aan bij klachtencommissie GGNet

De gemeente is in gesprek geweest met Riwis naar aanleiding van ons artikel. Ze hebben onze punten zeer serieus genomen. Riwis heeft bevestigd dat er geen onafhankelijke klachtencommissie is.

Riwis heeft toegezegd dat ze zullen aansluiten bij de klachtencommissie van GGNet.

Hierin hebben wij als SP Apeldoorn een grote winst geboekt, iedereen heeft recht op een eerlijke en onafhankelijke behandeling. Wij zullen de wethouder vragen wat hierin de stand van zaken is.

 

Beschikbaarheid crisisbedden Vellertzoom

Volgens de gemeente zijn de crisisbedden nog steeds beschikbaar voor jongeren, het is alleen in een andere vorm geregeld. Wij zullen hierop blijven toezien, omdat de signalen die wij binnen hebben gekregen nog steeds zorgwekkend zijn. De samenwerking tussen de organisaties die betrokken zijn bij de opvang kan beter. De ketenpartners zullen elkaar weer moeten vinden. De jeugd staat centraal en niet de organisaties en gemeente.

 

Wat betreft alle bovengenoemde punten zullen wij de wethouder vragen naar de huidige stand van zaken. Dit hebben we tot nu toe al bereikt. We zijn echter nog niet klaar met onze strijd voor onze (Jeugd) zorg.

Foto: SP

 

Reactie toevoegen

U bent hier