h

Real-X moet blijven

2 oktober 2018

Real-X moet blijven

Foto: Rob Voss

Tot ons grote schrik gaat het college van B&W door met de bezuiniging op Real-X. Het college heeft dit Real-X vorige week in een brief laten weten.

In november 2017 schreven wij eerder een opiniestuk waarom SP Apeldoorn vindt dat Real-X moet blijven bestaan.

Het komt erop neer dat Real-X een grote groep mensen (vooral jongeren) bereikt, die anderen niet bereiken. Real-X werkt preventief, vraaggericht en voorkomt zo veel problemen voor jongeren.

Vorig jaar heeft het college laten weten dat zij Real-X niet zouden laten vallen, zie filmpje:

Maar wat houdt dat niet laten vallen precies in? Hoe is dat te rijmen met dat men er nu voor kiest geen subsidie te geven aan Real-X met alle gevolgen van dien? Wat ons betreft vullen praatjes geen gaatjes. Real-X heeft zijn bestaansrecht allang bewezen. Wij moeten dit regelen.

 

Real-X heeft al veel verhuizingen meegemaakt en heeft te vaak de strijd moeten aangaan om een bezuiniging te voorkomen. Hoe vaak moet Real-X dit nog meemaken? Hoe vaak moet zij zich nog bewijzen? Juist als het gaat om preventief werken, kunnen velen andere partijen hiervan nog leren.

Kijk bijvoorbeeld naar het jongerenwerk in Apeldoorn, dat heeft de 0 grens bereikt.

Het is heel makkelijk om te zeggen dat Real-X niet de opdracht heeft gekregen om vroegtijdig te signaleren en toe te leiden naar passende zorg. Er zijn organisaties die wel deze opdracht hebben gekregen, maar niet goed uitvoeren. Daar hoor je het college niet over.

Het moet niet gaan om welke vraag de gemeente heeft uitgezet. Real-X heeft bewezen dat er vraag naar hen is vanuit de samenleving. De vraag ligt er dus wel degelijk.

Rob van Schaik (voormalig wijkagent) legt het prima uit:

“Real-X voorkomt criminaliteit, punt uit. Real-X voorkomt overlast (in veel vormen) van jeugd. Dat hebben mijn collega’s en ik de afgelopen jaren daadwerkelijk gemerkt. Real-X is er voor de jonge en de oudere jeugd, al jaren. Het is een prima toevlucht gebleken voor de jeugd. De gemeente Apeldoorn moet heel blij zijn met een dergelijke vluchtheuvel als Real-X. Maar die dreigt te worden opgeslokt en wegbezuinigd. Gemeente: denk na.”

De gemeente moet stoppen om Real-X als speelbal te gebruiken en moet inzien dat wij als Apeldoorn goud in handen hebben. Kijk waar de samenwerking in de keten beter kan en gebruik het bereik van Real-X en hun expertise hierin. Samen moeten we het doen. Dat is echt vraaggericht subsidiëren.

Donderdag 4 oktober zal Real-X dan ook terecht gaan inspreken en protesteren. Wij roepen iedereen op om hen te komen steunen. Ook is er een petitie die u kunt tekenen. Laten we samen een vuist maken. Want Real-X MOET blijven.

 

Link petitie

https://realxmoetblijven.petities.nl

 

Sunita Biharie en

Metin Yavuz

SP Apeldoorn fractie 

Reactie toevoegen

U bent hier