h

Cultuur en media

30 juni 2014

Nabeschouwing op de thema-avond van 24 juni 2014

Thema-avond inheemse volken

Lees verder
25 mei 2014

Thema-avond Inheemse volken

Er zal een lezing worden gehouden door de heer dr. B. Kaisiepo, Papua-president in ballingschap met als onderwerp Inheemse volken in de Verenigde Naties en mensenrechten schendingen door het Indonesische leger in West-Papua.

Lees verder
9 december 2010

Actie SPeculaasje was een succes!

Afgelopen zaterdag 4 december stond de SP met een marktkraam vlakbij de ingang van de Oranjerie langs de Hoofdstraat zijde. SP was aanwezig met haar jaarlijkse actie SPeculaas. De actie moest jammer genoeg een uurtje eerder dan gepland worden afgelast in verband met de hevige sneeuwval. Ons campagne materiaal verdween onder een laag sneeuw, en onze actievoerders waren gekscherend gezegd op een gegeven moment meer wit dan rood.

Voorzitter Joke van der Meide deelt een SPeculaasje uit aan de straatmuziekant
Voorzitter Joke van der Meide deelt een SPeculaasje uit aan de straatmuziekant. (Foto © Stefan Kloosterboer / SP Apeldoorn)

Mensen werden over diverse acties van de SP geïnformeerd.
Winkelende mensen kregen een folder over ‘Maak onze bus niet weer duurder’. Het stadsbustarief gaat in Apeldoorn van 1,50 uur voor een retour naar 1,00 euro voor een enkele reis. Ook is het nieuwe kaartje niet voor negenen geldig op werkdagen.

Lees verder
3 december 2010

Actie SPeculaasje

Zaterdag 4 december organiseert SP Apeldoorn haar jaarlijkse actie SPeculaasje. De aanwezige SP-ers zullen SPeculaasjes uitdelen aan winkelende mensen in het centrum van Apeldoorn.

Sinterklaas neemt een SPeculaasje in ontvangst van SP voorzitter Joke van der Meide. Sinterklaas neemt een SPeculaasje in ontvangst van SP voorzitter Joke van der Meide (Foto © Ten Damme / SP Apeldoorn)

Deze keer vraagt de SP wat mensen vinden van de bezuinigingen die Apeldoorn te wachten staat. Zoals de mogelijke bezuinigingen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en op het minimabeleid.
Ook vindt de SP dat de bieb open moet blijven. Daarom zal de SP cadeautjes in de vorm van (100) boeken her en der in de binnenstad neer gaan leggen op o.a. bankjes, tafeltjes en muurtjes.

Lees verder
19 oktober 2010

Tweede Kamerleden (SP-er Jasper van Dijk) in debat tijdens Brainstorm Festival

Sabine Uitslag (CDA) en Jasper van Dijk (SP) nemen zaterdag 6 november deel aan een debat over (il)legaal downloaden, dat wordt gehouden tijdens het Brainstorm Festival in Apeldoorn. Bezoekers van het culturele rock- en metalfestival krijgen de kans zich in de discussie te mengen.

Jasper van Dijk Over het (il)legaal downloaden is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven. Toch is het onderwerp opnieuw actueel, nu artiesten steeds meer geld vragen voor liveoptreden om hun verlies aan inkomsten door het downloaden te compenseren. Festivals en organisatoren komen hierdoor financieel in de problemen, wat in Nederland reeds de eerste slachtoffers heeft geëist met het wegvallen van Arrow Classic Rock en Waldrock. Kortom, de toekomst van de liveconcerten staat onder druk. Aan de politici de vraag wat redding kan brengen, nu ook het nieuwe kabinet fors wil snijden in de cultuursubsidies.

Lees verder
30 maart 2010

SP bij CODA Open - Debat avond over Kunst & Cultuur

Door Jan Huiskamp, fractievertegenwoordiger SP Apeldoorn

Coda Open ontving 16 maart j.l. zes fractievoorzitters van de nieuwe gemeenteraad: Werner Ludwig (VVD) Nathan Stukker (CDA), Ton Kunneman (PvdA), Olaf Prinsen (CDA), Michael Boddeke (Groen Links) en Bonnie ten Damme (SP). De overige fracties gaven niet thuis op de uitnodiging om naar het CODA Open te komen.

Bonnie in debat
(Foto © Gerard Woltering / SP Apeldoorn)

Het thema, Kunst & Cultuur in Apeldoorn, leende zich uitstekend voor een debat, vanwege de aanstaande bezuinigingen en de standpunten die de politiek daarover voor de verkiezingen heeft ingenomen. De aanwezige politici lieten zich echter in deze formatieperiode niet verleiden tot duidelijke uitspraken over de manier waarop de komende bezuinigingen de cultuursector gaan raken. Wat wel duidelijk werd, is dàt er bezuinigd gaat worden en dat de politiek en de sector nog veel te doen hebben om elkaar te vinden. Daar waar de politiek de sector opriep niet af te wachten en initiatief te tonen om gezamenlijk met plannen te komen, werd de politiek gevraagd om meer private initiatieven te steunen door geld of middelen beschikbaar te stellen. De SP stond vooral op het standpunt om in ieder geval de bibliotheek van Ugchelen open te houden. Verder riep de SP op om i.p.v. de tijdelijke Triënnale meer permanente kunstwerken op de rotondes te plaatsen, dit tevens in het kader van duurzaamheid voor de stad Apeldoorn.

Lees verder
11 februari 2010

Fotoverslag actie ‘Behoud gevel Tivoli’

Zaterdag 6 februari hield de SP een actie in de binnenstad van Apeldoorn. De actie starte bij het deels gesloopte PGEM gebouw, en ging via bioscoop Tivoli naar het pleintje voor de ingang van de Oranjerie.

Behoud gevel Tivoli
(Foto: Gerard Woltering)

Met deze actie wilde de Apeldoornse SP afdeling duidelijk maken dat het tegen de sloop van bijzondere gebouwen in Apeldoorn is zoals het PGEM gebouw en de gevel van Tivoli. “Apeldoorn moet zuinig zijn met de bijzondere gebouwen die men heeft” aldus SP lijsttrekker Bonnie ten Damme. De gevel van Tivoli dient behouden te blijven voor het nageslacht. Dit markante punt in Apeldoorn is het ontmoetingspunt geweest voor generaties Apeldoorners.

Lees verder
3 februari 2010

Slopen is bezopen

Met deze actie trapt de SP Apeldoorn op 6 februari bij het bijna gesloopte PGEM-gebouw in de binnenstad haar verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af. We voeren actie tegen de sloop van gebouwen die voor Apeldoorn van culturele en historische waarde zijn, zoals het PGEM-gebouw en de gevel van bioscoop Tivoli.
Behoud gevel Tivoli
Vanaf het PGEM-gebouw lopen we naar bioscoop Tivoli, waar Bonnie ten Damme, lijsttrekker van de Apeldoornse SP en Hans van Leeuwen, Tweede Kamerlid voor de SP het woord zullen voeren tegen het ongebreideld slopen door projectontwikkelaars en voor een actievere rol in de bescherming van de Apeldoornse historie door het gemeentebestuur.

Lees verder

U bent hier