h
Foto: SP

LEES ONS BEKNOPTE VERKIEZINGSPROGRAMMA

                                                                                                                    

 

24 februari 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

De SP Apeldoorn ziet af van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Na kalm overleg en rijp beraad heeft de SP afdeling Apeldoorn besloten om dit jaar niet mee te doen met de raadsverkiezingen in Apeldoorn.
De landelijke SP begrijpt dit en respecteert de gemaakte keuze van het bestuur.

 

Lees verder
10 februari 2014

Blijf Van Het Jip En Outreachend Team Apeldoorn Af!

En weer dreigen er donkere bezuinigingswolken. Het betreft het Jongeren Informatie Punt (JIP) en  Outreachend Team Apeldoorn.

Lees verder
5 februari 2014

Manifestatie Sociale Werkvoorziening

Dit voorjaar neemt de Tweede Kamer een besluit over het wetsvoorstel Participatiewet. Het kabinet zegt dat de rechten van de huidige sw-werknemers overeind blijven, maar als gevolg van de Participatiewet worden sw-bedrijven steeds kleiner.

Lees verder
14 december 2013

Licht in de politieke duisternis

SP Apeldoorn hield dit jaar een december-actie die de mensen een steuntje in de rug wilde geven. Naast de hoofdingang van de Oranjerie werd aan voorbijgangers een rode kaars uitgedeeld met daaraan een kerstkaartje met de tekst 'Het politieke en winterse klimaat is barbaars. De SP verlicht u met een kaars en wenst u warme feestdagen'.

Lees verder
8 december 2013

December-actie

Traditiegetrouw vindt er in december altijd een SP- actie plaats in het centrum van Apeldoorn.
Op zaterdag 14 december a.s. zal de SP aanwezig zijn bij de hoofdingang van de Oranjerie aan de Hoofdstraat. Aan het winkelend publiek zal een symbolisch presentje worden uitgedeeld. Wilt u weten wat? Kom dan langs op 14 december...

Lees verder
27 november 2013

Het kanaalpark

De afgelopen tijd is de nodige onrust ontstaan over de giftige stoffen die in het Kanaalpark in de grond zitten.

Lees verder
8 juni 2013

strijden tegen armoede

Het dramatische bezuinigingsbeleid van Rutte II laat ook z'n sporen na in Apeldoorn, waar talloze mensen inmiddels in armoede leven. En hun aantal stijgt nog iedere dag. Ook is er sprake van zogenaamde 'verborgen' armoede. Mensen die zich schamen om te vertellen dat ze te kampen hebben met armoede en dit zo goed en kwaad als het gaat, trachten te verbergen voor de buitenwereld. Dat kun je wellicht een tijdje volhouden, maar op een gegeven moment is de grens toch echt bereikt. En dat is Nederland anno 2013. Het afbraakkabinet VVD-PvdA lijkt soms wel als doel te hebben mensen weer terug te plaatsen in 19e eeuwse toestanden, waarbij een kleine elitaire groep wordt ontzien. Deze groep beschikt over verruit het meeste kapitaal, heeft verregaande macht en heette enkele eeuwen geleden 'de adel'.  De SP en al haar afdelingen zullen dan ook tot het uiterste gaan om hiertegen zoveel mogelijk weerstand te bieden.

Lees verder
7 juni 2013

chemische vuilstort Dorpersveld

De SP Apeldoorn heeft actie ondernomen voor wat betreft de chemische vuilstort aan het Dorpersveld in de wijk De Maten. Inmiddels zijn ruim 300 enquêteformulieren huis aan huis verspreid om in contact te komen met de bewoners van het Dorpersveld die zeer dichtbij deze vuilstort wonen. Zo vraagt de SP Apeldoorn zich af of er wel voldoende aandacht is voor de problematiek van de bewoners ten aanzien deze gifstort. Inmiddels hebben een aantal verontruste burgers contact met ons opgenomen. De komende tijd worden deze mensen bezocht en zal er verdere actie worden ondernemen.  Hieronder treft u de inhoud aan van betreffende enquêteformulieren. U kunt hieromtrent nog steeds contact met de SP Apeldoorn opnemen!

Lees verder
21 mei 2013

Landelijke zorgdemonstratie op 8 juni in Amsterdam

Het zorgakkoord dat enkele weken geleden gesloten werd tussen werkgevers, werknemers en het kabinet zorgt voor een verlies van 50.000 banen in de zorg. Thuiszorg wordt voor 40 % afgebroken, waardoor 170.000 mensen hun thuiszorg verliezen en verzorgingshuizen gesloten worden. De toekomst van de dagbesteding is afhankelijk van de gemeenten, die wel een korting van 25 % te verwerken krijgen. Dit accepteren wij natuurlijk niet. Daarom roepen wij iedereen op om op 8 juni naar Amsterdam te komen voor een grote manifestatie tegen de plannen.

Lees verder

Pagina's