h

Foto: SP

Iedere crisis maakt rijken rijker en armen armer. Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. Met iedereen die vindt dat het menselijker en socialer moet, knokken wij in Apeldoorn voor alternatieven. Wij zijn uw bondgenoot, welkom bij de SP.

Nieuws van de afdeling
7 juni 2011

Met de bus naar de protestbijeenkomst

De SP roept iedereen op om in actie te komen en zich uit te spreken tegen het VNG-bestuursakkoord. Op 8 juni wordt er in de sociale werkplaatsen gestaakt en van 12:00 tot 14:00 vindt er een grote manifestatie plaats op initiatief van de Abvakabo (naast het parkeerterrein van het DRU-complex in Ulft.

Ketelmuziek

» De vakbond zet bussen in.
Als u met de bus mee wilt moet u zich eerst opgeven bij de vakbond.

In Apeldoorn is de verzamellocatie de kantine van de Felua-Groep aan de Egerlaan.
Het verzameltijdstip is 09:00 uur. U kunt zich melden bij Harry Timmermans.
De bus (van De Groot) vertrekt om 09:45 uur aan de Dubbelbeek 4 tegenover de Felua-Groep.
De bus is weer in Apeldoorn om 16:45 uur.

Lees verder
7 juni 2011

600 handtekeningen tegen het bestuursakkoord

Maandagochtend 6 juni overhandigden medewerkers van de Felua-Groep Apeldoorns wethouder Fokko Spoalstra 600 handtekeningen tegen het bestuursakkoord. En voor behoud van de W.S.W. rechten en een goede toekomst gerichte C.A.O. De actie werd ondersteund door SP afdeling Apeldoorn, AbvaKabo FNV en CNV BedrijvenBond.

600 handtekeningen
(Foto © Gerard Woltering / SP Apeldoorn)

Op dinsdag 7 en woensdag 8 juni komt de Vereniging Nederlandse Gemeenten bij elkaar in Ulft met burgemeesters en wethouders, waar zij praten over het bestuursakkoord. De medewerkers zijn bang voor de gevolgen van het bestuursakkoord.

Lees verder
4 juni 2011

Tegen de afbraak van de WSW en andere asociale bezuinigingen: woensdag 8 juni actiedag!

Op 8 juni stemt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het bestuursakkoord met het Rijk waarin de bezuinigingen op bijstandgerechtigden, jonggehandicapten, sociale werkplaatsen, mensen met verstandelijke, lichamelijke of psychische aandoening in AWBZ en kinderen in de jeugdzorg zijn opgenomen.

Actie tegen de afbraak van de WSW
Actie tegen de afbraak van de WSW

In het DRU-complex in Ulft (Gelderland) wordt door gemeenten en provincies een belangrijk oordeel geveld over de miljarden bezuiniging. Het gaat om de toekomst van deze mensen: om banen, inkomens, begeleiding en zorg. Krijgen zij die wel of niet?

Lees verder
4 juni 2011

Medewerkers Felua-Groep en SP stappen naar de wethouder

Maandagochtend 6 juni stapt de SP samen met medewerkers van de Felua-Groep naar wethouder Fokko Spoelstra van Sociale Zaken van de gemeente Apeldoorn om hem honderden handtekeningen aan te bieden van bezorgde Felua-Groepmedewerkers.

Honderden handtekeningen!
Honderden handtekeningen zijn in slechts drie dagen tijd verzameld.

De medewerkers zijn bang voor de gevolgen van het bestuursakkoord van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Het initiatief voor de handtekeningenactie is genomen door de medewerkers van de Felua Groep en wordt ondersteund door SP afdeling Apeldoorn, AbvaKabo FNV en CNV BedrijvenBond.

Lees verder
3 juni 2011

Gelderse SP wil strippenkaart behouden

De Gelderse SP wil de afschaffing van de strippenkaart weer ter discussie stellen, nu PvdA-kamerlid Monasch wil dat de afschaffing van de strippenkaart per 30 juni wordt uitgesteld. Monasch wil de kwestie in de Tweede Kamer bespreken. SP-statenlid Alex Mink wil het onderwerp in juni binnen Provinciale Staten bespreken.

Defect

De Tweede Kamerfracties van SP, PvdA, PVV en GroenLinks zien de invoering van de OV-chipkaart in huidige vorm en het afschaffen van de strippenkaart niet zitten. Zij wijzen op de talloze problemen waarmee de chipkaart kampt. Zo is er geen kortingskaart voor ouderen en kinderen, krijgen reizigers een overstapboete wanneer ze met twee of meer vervoerders reizen en is het moeilijk om geld terug te krijgen wanneer de apparatuur weer een storing heeft. De Gelderse SP heeft deze problemen al meermaals aangekaart.

Lees verder
19 mei 2011

Doneren

De SP is een partij die vier jaar lang campagne voert en niet zoals alle anderen enkel net voor de verkiezingen. Uw steun is van harte welkom en alle kleine beetjes maken samen een grote!Onder andere met het voeren van acties proberen wij onze doelen voor u te realiseren. En dat kost geld. SP leden in de Eerste Kamer, Tweede Kamer, Europees parlement, Provinciale Staten en Gemeenteraden dragen daarom een deel van hun vergoeding af, en leden dragen bij door contributie te betalen.

Wilt u ons ook financieel steunen? Dat kan, via een overschrijving naar ING rekeningnummer ‘1530123’, ten name van ‘Socialistische Partij Apeldoorn’, onder vermelding van ‘Donatie’. Uw steun is van harte welkom en alle kleine beetjes maken samen een grote!

Lees verder
18 mei 2011

SP Apeldoorn weer bij de poort van de Felua Groep

SP afdeling Apeldoorn deelt aanstaande vrijdag 20 mei tussen 06:30 en 08:30 uur Solidairkranten uit aan medewerkers bij de bedrijfspoort van de Felua Groep aan de Egerlaan in Apeldoorn.

SP Apeldoorn weer bij de poort van de Felua Groep

Solidairkranten zijn speciale bedrijfspoortkranten van de SP. Deze actie is een vervolg op de enquête-actie die de Apeldoornse SP afdeling in april hield. De resultaten van de enquête-actie worden begin juni verwacht.

Lees verder
15 mei 2011

Huurders bedonnerd! Geen € 120 extra huur

De SP in Apeldoorn roept iedereen op om in actie te komen tegen de plannen van minister Donner om de huur van alle sociale huurwoningen met € 120 per maand te verhogen. Het kabinet wil aan alle huurwoningen 25 extra punten toekennen volgens het Woningwaarderingsstelsel. Het voorstel betekent dat de maximale huur van alle sociale huurwoningen met ruim € 120 per maand stijgt. Als de maximale huur boven de € 652 komt, kan de woning ‘geliberaliseerd’ worden verhuurd en is de huur vrij.

Huurders Bedonnerd! Geen €120 extra huur

Het voorstel van Donner heeft geen gevolg voor zittende huurders, maar iedereen die wil of moet verhuizen – bijvoorbeeld bij sloop – en alle starters zullen het gaan merken. Op 24 mei bespreekt de Tweede Kamer de kabinetsplannen. Laat van je horen! Stuur een protestmail naar de Kamerleden.

Lees verder
11 mei 2011

Kraam op wc Kerschoten voor de actie Onze bus halte moet terug

Zaterdag 14 en 21 mei staat SP afdeling Apeldoorn tussen 11.00 en 14.00 uur met een kraam op winkelcentrum Kerschoten.

Teken de petitie

Daar kunnen mensen de petitie Onze bus halte moet terug onderteken. Busvervoerder Syntus wil 1 bushalte terug laten keren daar waar er 5 verdwenen zijn in de Koninginnelaan. SP Apeldoorn vind dit onvoldoende.

Lees verder
10 mei 2011

Thema-avond over minimabeleid

Op dinsdagavond 26 april hield SP Apeldoorn een thema-avond over het minimabeleid van de gemeente. Omdat nog niet alle bezuinigingen rondom het minimabeleid bekend zijn heeft de afdeling de documentaire ‘De Onrendabelen’ van Marcel van Dam laten zien.

Marcel van Dam, oud-staatssecretaris en oud-minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening in de kabinetten Den Uyl (1973-1977) en Van Agt II (1981-1982), maakte in 2009 de documentaire ‘De Onrendabelen’ waarin hij de ontwikkeling van de draagkracht beschrijft die de minima in 30 jaar heeft verloren.

Lees verder

Pagina's