h

Provincie

7 oktober 2010

SP blij met behoud strippenkaart. Maar wil ook het stadsbus-plus-kaartje behouden!

Minister Eurlings heeft afgelopen woensdag in de Tweede Kamer gezegd dat de strippenkaart tot 1 februari in Oost-Nederland blijft bestaan. Gelderland, de Stadsregio, Twente en Overijssel willen dat iedereen per 18 november alleen nog maar met de ov-chipkaart kan reizen. Er komt ook een onderzoek naar alle problemen met de ov-chipkaart. De SP is blij met het uitstel omdat er nog te veel dingen misgaan met het gebruik van de ov-chipkaart en omdat de kaart mensen op extra kosten jaagt.

Stefan KloosterboerStefan Kloosterboer, Apeldoorns SP bestuurslid en actievoerder tegen de invoering van een niet goed werkende ov-chipkaart en exorbitante prijsverhogingen: “Ik ben blij dat reizigers in de gemeente Apeldoorn in ieder geval tot 1 februari 2011 gebruik kunnen blijven maken van de vertrouwde papieren strippenkaart. Of en in welke vorm het huidige Stadsbus-Plus-kaartje behouden blijft, en tegen welke prijs is nu nog niet helemaal duidelijk. Op 12 december 2010 gaat het vervoer over van Veolia naar Syntus. SP Apeldoorn is voorstander van het behoud van een betaalbaar Stadsbus-Plus-kaartje. Als het kaartje verdwijnt, kan er een explosieve prijsstijging optreden. Op sommige ritten zullen reizigers meer dan een keer zo duur uit zijn. De SP vind dit onacceptabel! De SP houdt deze ontwikkeling dan ook in de gaten.”

Lees verder
5 oktober 2010

Bashir eist onmiddellijke stop op verder opdringen OV-chipkaart

Farshad BashirNu reizigersorganisatie ANWB duidelijk heeft laten weten geen vertrouwen meer te hebben in de huidige aanpak van de OV-chipkaart, moet minister Eurlings stoppen met het verplichten van het elektronische kaartje. SP-Kamerlid Farshad Bashir eist van de minister dat hij de komende tijd in geen enkele regio de strippenkaart zal afschaffen.
Bashir: ‘Eerst moeten de grote problemen met de OV-chipkaart worden opgelost, dan gaan de reizigers de kaart uit vrije wil gebruiken en pas dan kan je gaan denken aan het verplichten van de OV-Chipkaart. Dat is de volgorde!’

Lees verder
4 oktober 2010

SP: Gelderland moet invoering ov-chipkaart stoppen

Vandaag werd bekend dat de ANWB uit het landelijke consumentenoverleg over de invoering van de ov-chipkaart is gestapt. De ANWB voelt zich niet meer serieus genomen in het overleg. Ook in Gelderland kwamen er kritische geluiden vanuit reizigersorganisatie ROVER en consumentenplatform ROCOV over de invoering van het nieuwe betaalbewijs in het OV. De steun voor de invoering brokkelt daarmee af. De SP wil daarom dat de provincie stopt met de invoering van de OV-chipkaart.

ov-chipkaart

SP-statenlid Alex Mink stelde vandaag schriftelijke vragen over de steun van consumenten aan de invoering van de ov-chipkaart aan het dagelijks provinciebestuur: “wat mij betreft kan de stekker eruit. Het signaal van de ANWB en andere organisaties moet serieus worden genomen. De klachten komen niet alleen meer van reizigers die de dupe worden van de technische problemen invoering van de kaart, zoals studenten en slechtzienden, maar ook van een gerespecteerde organisatie als de ANWB die niet zomaar iets roept. Dit is de doodsteek voor het project. Gelderland moet aan de noodrem trekken en stoppen met de invoering van deze kaart!”.

Lees verder
22 juni 2010

PROVINCIALE BEZUINIGINGEN - Verhef je stem op 23 juni!

De Gelderse SP roept alle Gelderlanders die geraakt worden door de geplande bezuinigingen op hun stem te laten horen tijdens de hoorzittingen op 23 juni op het provinciehuis. De steenrijke provincie Gelderland is van plan miljoenen te bezuinigen op ambulances, daklozen, bibliotheken, openbaar vervoer, milieu, natuur en landschap, dorpshuizen, schaapskuddes en op Omroep Gelderland.

Stop de kaalslag

De hoorzittingen over de drastische bezuinigingen, vinden plaats op woensdag 23 juni in het provinciehuis te Arnhem en worden georganiseerd door provinciale staten. Sprekers kunnen zich aanmelden via www.gelderland.nl. Daar kunt u ook meer lezen over de bezuinigingsplannen van de provincie of uw mening geven over de bezuinigingen via een reactieformulier.

Lees verder
1 juni 2010

Youtube-actie tegen asociale bezuinigingen van rijke provincie

De Gelderse SP roept alle Gelderlanders die worden getroffen door de drastische bezuinigingen van de provincie op om een filmpje te maken en daarin te laten zien wat er straks misgaat als die bezuinigingen doorgaan. Dit onder het motto “Film de kaalslag!”.

Film de kaalslag!

De SP zal de Youtube-filmpjes bundelen tot een film die zal worden vertoond op of rond het provinciehuis.

Lees verder
19 mei 2010

Aanbieding zwartboek OV-chipkaart

Vanmiddag is het zwartboek met klachten over de OV-chipkaart aangeboden. Fractievoorzitter Eric van Kaathoven overhandigde het zwartboek aan de Gelderse verkeersgedeputeerde Marijke van Haaren. Zij gaat de klachten onderzoeken en zal mogelijk een provinciaal meldpunt inrichten waar reizigers hun klachten over het nieuwe betaalmiddel in het openbaar vervoer kwijt kunnen. Het was de bedoeling dat de vervoerders de klachten zouden verzamelen maar zij laten het afweten.

Eric van Kaathoven geeft het Zwartboek ov-chipleed aan verkeersgedeputeerde Van Haaren
Eric van Kaathoven geeft het Zwartboek ov-chipleed aan verkeersgedeputeerde Van Haaren. (Foto © Stefan Kloosterboer / SP Apeldoorn)

Initiatiefnemer en SP-statenlid Alex Mink is tevreden met de toezeggingen van de gedeputeerde: “het is goed dat de gedeputeerde nu inziet dat er actie moet worden ondernomen. Mijn dank gaat uit naar hen die hebben meegeholpen bij het verzamelen van de klachten en natuurlijk naar de honderden reizigers die hun melding hebben ingediend via meldpuntovchip.nl !”.

Lees verder
19 mei 2010

Gelderse SP biedt zwartboek met klachten OV-chipkaart aan

De Gelderse SP heeft op haar meldpunt OV-chipkaart 234 klachten binnen gekregen. De klachten zijn gebundeld in het Zwartboek OV-chipleed dat op woensdag 19 mei wordt aangeboden aan gedeputeerde Van Haaren. Volgens de SP zijn de binnengekomen klachten slechts het topje van de ijsberg. De fractie pleit er nu voor om de strippenkaart niet af te schaffen zolang er zoveel mis gaat met de OV-chipkaart. Verder zouden wat de SP betreft de gesignaleerde prijsverhogingen teruggedraaid moeten worden.

OV-chipleed

De SP in Gelderland is in februari begonnen met het verzamelen van klachten en opmerkingen van reizigers nadat de provincie weigerde zelf onderzoek te doen naar wat er allemaal misgaat bij de OV-chipkaart. Meldingen konden worden ingediend via meldpuntovchip.nl en bij SP'ers op de stations in Nijmegen, Apeldoorn, Ede, Velp en Doetinchem die een live versie van het meldpunt bemanden. Het eerste meldpunt werd geopend door SP Tweede Kamerlid Emile Roemer.

In het zwartboek zijn 234 klachten opgenomen. Meer dan een derde van de klachten gaat over fors gestegen tarieven. Daarna volgen veel klachten over de verkrijgbaarheid van de kaart, problemen met opladen en in- en uitchecken.

Lees verder
17 mei 2010

SP wil snel oplossing voor kapot oplaadpunt ov-chipkaart Ugchelen

De Gelderse SP-fractie wil een snelle oplossing voor het kapotte oplaadpunt voor de ov-chipkaart bij de Primera in Ugchelen.Deze klacht werd gemeld aan de Gelderse statenfracties door een busreiziger uit Ugchelen. Hij kan zijn kaart niet opladen bij de Primera en de winkel kan weinig aan de klachten doen. De landelijke organisatie achter de OV-chipkaart stuurt deze reiziger door naar de provincie. SP-statenlid Alex Mink wil dat de provincie snel ingrijpt.

Lees verder
15 april 2010

SP verzamelt wederom klachten over de ov-chipkaart in Apeldoorn

Op donderdag 15 en vrijdag 16 april zal SP Apeldoorn wederom klachten over de ov-chipkaart verzamelen.


(Foto © Stefan Kloosterboer / SP Apeldoorn)

Donderdag 15 april tussen 19.00 – 21. 00 uur is de SP wisselend te vinden bij de bushaltes aan de Stationsstraat en aan de Hofstraat. Vrijdag 16 april tussen 16.30 – 18.00 uur zal de SP aanwezig zijn bij het bus- en treinstation in het centrum van Apeldoorn.

Lees verder
28 maart 2010

Apeldoorners melden OV-chipkaart klachten

Zaterdagmiddag 27 maart 2010 verzamelde de SP afdeling Apeldoorn samen met het Gelders SP Statenlid Alex Mink tientallen klachten over de OV-chipkaart bij bushaltes aan de Stationsstraat en de Hofstraat met het mobiele OV-chipkaart klachten meldpunt.

Apeldoorners melden OV-chipkaart klachten
(Foto © Stefan Kloosterboer / SP Apeldoorn)

De klachten bestonden onder andere uit onvrede over een verhoging van de tarieven met soms wel 30 à 40%, het ingewikkelde activeren van de kaart, gebruiksonvriendelijkheid van de kaart en de met enige regelmaat niet werkende OV-chipkaart apparatuur.

Lees verder

Pagina's

U bent hier