h

Afdeling

20 januari 2010

Volg SP Apeldoorn nu ook op YouTube

Dat SP afdeling Apeldoorn mee gaat met de tijd is natuurlijk geen nieuws. SP Apeldoorn kon je al volgen via deze website, de RSS feed, Twitter en Hyves. Maar vanaf nu kun je de Apeldoornse SP afdeling ook volgen op het eigen YouTube kanaal. Bij een goede inhoud hoort een goede vorm, die de boodschap versterkt. Daarom besteden wij veel aandacht aan presentatie, huisstijl, en creatieve en vooruitstrevende vormen van communicatie.

Lees verder
17 december 2009

Fijne feestdagen en een gelukkig 2010


Het bestuur van de SP afdeling Apeldoorn wenst u fijne feestdagen en een gelukkig 2010 toe. Als afdeling waren we ons ook dit jaar steeds meer aan het ontwikkelen en zullen we de weg die we zijn ingegeaan ook doorzetten in 2010.

Dus onder andere informatie avonden & scholing voor nieuwe en huidige leden. Grotere kerngroep, meer werkgroepen, nog meer zichtbaar zijn op straat tussen en vooral voor de mensen door middel van acties! Maar dit alles kunnen we in 2010 alleen bereiken met uw steun en inzet. Een sterke SP is een actieve SP, op naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010!

Lees verder
29 november 2009

Lijsttrekker en kandidaten gekozen

Op de laatste ledenvergadering van november is als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 Bonnie ten Damme gekozen.

Lees verder
8 november 2009

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2010

Ik ben ontzettend blij U te kunnen meedelen dat het besluit is genomen: de SP doet in Apeldoorn mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010!De leden die met enige regelmaat ledenvergaderingen bezoeken en de deelnemers aan de cursus Heel de Mens zullen weten dat hierbij niet over een nacht ijs is gegaan, er is veel gediscussieerd en hard gewerkt dit jaar. Degenen die hier een actieve bijdrage hebben geleverd wil ik daarvoor dan ook hartelijk bedanken.
En hoe nu verder? Want een besluit is één, maar nu moeten we er tegen aan met z’n allen.
De kandidatenlijst moet worden vastgesteld, het verkiezingsprogramma moet worden voltooid, de campagne moet worden bedacht en gevoerd enzovoort.

Lees verder
5 november 2009

Verslag Heel de Mens 27 oktober

Door voorzitter Joke van der Meide

Doordat de laatste cursusavond voor de zomervakantie niet doorging, was er een wel heel lange zomerstop in onze Heel de Mens cursus.Desondanks waren er maar liefst 16 mensen gekomen, en daarnaast hadden zich ook nog 5 mensen netjes afgemeld.

Het onderwerp was deze keer kunst en cultuur.
Na inventarisatie van wat er op dat gebied zoal is in Apeldoorn, was de verrassende conclusie dat er best veel te doen is in ons dorp.

Lees verder
21 oktober 2009

Verslag ledenvergadering SP Apeldoorn 14 oktober 2009

Door voorzitter Joke van der Meide

Er waren maar liefst 23 mensen naar de ledenvergadering gekomen.
Daarnaast waren er zeven afmeldingen.
Speciale gast was partijsecretaris Hans van Heijningen.
Twee punten stonden op de agenda, verkiezing van het bestuur en een discussie over deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen.


(Foto's: Stefan Kloosterboer)

De voorzitter opende de vergadering met een toelichting op de agenda, een oproep voor de kascontrolecommissie in januari en een korte inleiding over de gevolgde procedure tot nu toe met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen.
Het partijbestuur heeft om uiteenlopende redenen voor dertig afdelingen, waaronder Apeldoorn, nog geen beslissing genomen over hun deelname.
Hans van Heijningen was naar Apeldoorn gekomen om met ons als afdeling te praten over de stand van zaken

Lees verder
28 september 2009

Ledenvergadering woensdag 14 oktober 2009

Op woensdag 14 oktober 2009 organiseert de Apeldoornse SP een ledenavond (uitsluitend toegankelijk voor SP-leden die vallen onder de afdeling Apeldoorn).U als lid wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van onze ledenvergadering.

Koffie vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur.
Locatie: wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101 (achter De Eglantier in De Maten).

Er zijn twee belangrijke agendapunten; de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen en de bestuursverkiezing.

Lees verder
11 september 2009

Uw gegevens wijzigen (alleen voor onze SP & ROOD leden)

Regelmatig ontvangen wij mailtjes met het verzoek om bepaalde gegevens te wijzigingen in de ledenadministratie of blijken telefoonnummer(s)/e-mailadres(sen) niet meer te kloppen of merken onze Tribune lopers dat er op een bepaald adres geen SP-lid meer woont.

Wij willen u vriendelijk verzoek om wijzigingen in bijvoorbeeld uw adres, telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen) alleen door te geven aan de ledenadministratie van het landelijke partijbureau Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam. Of via telefoonnummer 010-2435555, fax 010-2435566 of e-mail administratie@sp.nl. Vergeet niet uw lidmaatschapsnummer te vermelden! Maar u kunt ook zelf uw gegevens wijzigen via de SP leden site SPnet. Onze lokale ledenadministratie ontvangt van de landelijk ledenadministratie automatisch eventeuele mutaties.

Lees verder
10 juli 2009

Doorstart SP Hulpdienst in Apeldoorn

De hulpdienst is iedere woensdag van 19.00 tot 21.00 uur telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 06-41326321.

Lees verder
5 juli 2009

Afronding Cursus Lokale Politiek voor kandidaat-raadsleden.

Door Bonnie ten Damme (tekst & foto's)

Afgelopen zaterdag was de afronding van de cursus Lokale Politiek voor kandidaat-raadsleden.

Deze afronding werd gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis in Deventer.Aan deze cursus hebben ook leden van SP-Apeldoorn deelgenomen te weten; Sipke Tiekstra, Henk van Mullum en Bonnie ten Damme-Boevé.

Tijdens deze laatste cursusdag werd een raadsvergadering nagespeeld, van de fictieve gemeente Juinen, met burgemeester en wethouders .

Lees verder

Pagina's

U bent hier