h

Afdeling

2 december 2010

Uitnodiging Eindejaarsborrel voor SP-leden (IS AFGELAST!, ZIE TOEVOEGING)

Beste SP-lid

Fractie en bestuur SP Apeldoorn nodigen je uit voor onze Eindejaarsborrel.

Eindejaarsborrel

Wanneer : Vrijdag 17 december

Hoe laat : 19.00-21.00 uur

Waar : Art-Café Sam Sam

Adres : Van Kinsbergenstraat 17, 7311 BL Apeldoorn

Opmerking : S.v.p. opgeven + aantal personen vòòr 11 december bij Bonnie ten Damme b.tendamme@gmail.com.

Nb. na 21.00 uur kunt u ook nog een jamsessie bijwonen!!

We hopen je te zien op vrijdag 17 december.

Fractie en bestuur SP Apeldoorn

TOEVOEGING 9 DECEMBER 2010

het was de bedoeling van het SP afdelingsbestuur en de SP fractie om een eindejaarsbijeenkomst te houden in café de SAM SAM op vrijdag 17 december, dat gaat niet door. Nu er een extra gemeenteraadsvergadering is gepland op die avond, waar de besluiten over de bezuinigingen daadwerkelijk genomen gaan worden, gaan wij in plaats van te borrelen, actie voeren in het gemeentehuis. Ik hoop velen van jullie daar te ontmoeten.

Lees verder
26 oktober 2010

Nieuw gekozen bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering van dinsdag 19 oktober is er een nieuw bestuur gekozen. De leden namen de voordracht van het zittende bestuur over, het nieuwe bestuur bestaat uit 9 leden.

Kiezen

Nieuw gekozen in het bestuur zijn Vincent Timmer als organisatiesecretaris, Mieke van den Berg en Sacha Nierich.

Verder zijn Joke van der Meide (voorzitter, penningmeester), Bonnie ten Damme (fractievoorzitter), Stefan Kloosterboer, Gerard Woltering, Sipke Tiekstra en Jan Huiskamp herkozen in het bestuur.

Penningmeester Joke van der Meide draagt deze taak per 1 januari 2011 over aan Sipke Tiekstra.

Meer informatie over de taakverdeling en een kennismaking met de nieuwe bestuursleden volgt.

Lees verder
14 september 2010

Uitnodiging voor de SP Kennismakingscursus Politieke Basisvorming

Beste SP’er(s),

De SP is een in Apeldoorn een belangrijke partij geworden. Meer dan voorheen wordt er met grote belangstelling naar ons gekeken. Er wordt lovend, maar ook kritisch gesproken over hoe onze partij opereert en georganiseerd is. Willen we in Apeldoorn de SP echt goed uit de verf kunnen laten komen dan is het zaak dat we met alle leden goed afstemmen wat we willen, lokaal, landelijk en internationaal.Waar komt de partij eigenlijk vandaan? Hoe heeft ze zich ontwikkeld? Wat willen SP’ers eigenlijk. Heeft de SP een bepaalde visie op de samenleving en waar komt die vandaan? En is die tomaat nog steeds het imago van een tegenpartij of legt de SP nu haar activisme neer om nu overal lokaal en landelijk mee te gaan besturen? En wat wil de SP in Apeldoorn gaan veranderen, en hoe?
Het zijn vragen die aan de orde komen tijdens vier avonden kennismaken met de SP.

Een cursus die wordt aangeboden en georganiseerd op lokaal niveau door het SP scholingsteam in samenwerking met de afdeling. Doel is om geïnteresseerde leden te informeren over de SP, haar visie en organisatie.

We nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen in deze cursus welke wordt gehouden op de Woensdagavond 22 september, 6 oktober , 27 oktober en 10 november in Wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn telkens te beginnen om 20.00 uur.

Lees verder
10 september 2010

Bestuursverkiezing

Op dinsdag 19 oktober 2010 om 19:30 uur in wijkcentrum de Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn. (achter winkelcentrum De Eglantier) kiest de afdeling een nieuw afdelingsbestuur.
De voorzitter en de organisatiesecretaris worden in functie worden gekozen. Daarnaast worden een aantal algemene bestuursleden gekozen; deze krijgen in overleg specifieke taken toegewezen zoals bijvoorbeeld: hulpdienst, ledenadministratie, scholing, webmaster, actiecoördinator, tribuneverspreiding.

Bestuursverkiezing

Ieder die zich kandidaat stelt moet weten dat het werk onbezoldigd is, en dat het gemiddeld ongeveer 4 uur per week aan tijd kost. En het motto hierbij is: vrijwillig maar niet vrijblijvend.
Wilt u meer te weten komen over wat een bestuursfunctie precies inhoudt, dan kunt u contact opnemen met de huidige afdelingsvoorzitter Joke van der Meide tel. 06-24116011.

Lees verder
15 juli 2010

SP BBQ zaterdag 26 juni 2010

Door Bonnie ten Damme

De dagen voor de geplande BBQ voor alle SP’ers van afdeling Apeldoorn was een drukte van belang.
Natuurlijk moest het terrein waar de BBQ gehouden werd, er gezellig uitzien.
Zo was er een grote tent opgezet, wat een behoorlijke klus was, vuurkorven klaar gezet, gezellige zitjes en hoekjes gemaakt, de SP vlag opgehangen, de SP posters en banners maakte het af.

SP BBQ 2010
De Apeldoornse SP-leden laten zich de BBQ smaken!

Gelukkig bleek achteraf dat door het mooie weer iedereen lekker buiten kon zitten en niet in de grote tent. De grote BBQ, het vlees, stokbrood, sauzen, vegetarische producten, salades, drank etc. moesten ook van te voren geregeld worden.

Lees verder
12 juni 2010

Provinciale Statenverkiezingen 2011: kandidaten kunnen zich melden!

SP-leden die zichzelf geschikt achten als Statenlid voor de SP in Gelderland kunnen zich uiterlijk op 1 augustus melden via sp@ps.gelderland.nl.

Kiezen

Kandidaten worden verzocht om hun kandidaatstelling duidelijk te motiveren en een CV mee te sturen.

Lees verder
10 juni 2010

Uitnodiging SP-BBQ

Beste SP-lid*,

Het bestuur en fractie van SP Apeldoorn nodigt u uit voor een gezellige bbq op:

Datum: zaterdag 26 juni 2010
Tijd: v.a. 19.00 uur
Locatie: Wikkeweg 3, 7325 WE Apeldoorn
Reden: het teamgevoel van SP Apeldoorn te versterken

SP-BBQ

Uw partner/huisgenoot is natuurlijk ook van harte welkom.

Wij vragen een kleine tegemoetkoming van € 5,-- p.p. in verband met de kosten.
Het bedrag kunt u overmaken op ING rekeningnummer: 1530123. t.n.v. SP Apeldoorn.

Vindt u het leuk om ook te komen? Reageer dan vòòr 13 juni a.s., in verband met de bestelling van de bbq, per e-mail naar: b.tendamme@gmail.com.

Met hartelijke groet,

Het bestuur en fractie
SP Apeldoorn

Lees verder
14 april 2010

Regioconferentie & Ledenvergaderingen

Door voorzitter Joke van der Meide

Op zaterdag 3 april was in Arnhem de halfjaarlijkse regioconferentie.
Deze keer geheel in het teken van de Tweede Kamer Verkiezingen van 9 juni aanstaande.
Apeldoorn was met zes mensen vertegenwoordigd (een per vijftig leden).

SP regiocongres
(Foto's © Stefan Kloosterboer / SP Apeldoorn)

Voorafgaand aan de regioconferentie heeft iedere afdeling een ledenvergadering gehouden om het concept verkiezingsprogramma en de concept kandidatenlijst te bespreken, in Apeldoorn was dat op vrijdag 26 maart. Iedere afdeling heeft opmerkingen, gewenste wijzigingen en dergelijke door middel van een schriftelijk verslag ingediend.

Lees verder
7 februari 2010

Verslag 16e SP congres

Door Joke van der Meide, voorzitter SP Apeldoorn

Zaterdag 30 januari om 8.00 vertrokken negen SP’ers vanuit een wit Apeldoorn naar Rotterdam voor het 16e Congres van de SP in het Nieuwe Luxor in Rotterdam.
Gelukkig werden wij naar Rotterdam gebracht in een busje bestuurd door onze ervaren chauffeur Henk, want de wegen waren door de nachtelijke sneeuwval niet echt goed te begaan.
De ontvangst met koffie en iets lekkers [wat zou dat geweest zijn?] hebben we gemist, we kwamen tijdens de opening de zaal in.Herman Beekers ontving uit handen van Jan Marijnissen de Gouden Tomaat. De Gouden Tomaat wordt uitgereikt aan mensen die zich jarenlang op bijzondere wijze, en met onvermoeibare inzet, hebben ingezet voor de SP.

Lees verder
28 januari 2010

Je eigen profiel bij de SP

Nieuw! Meld je aan voor een persoonlijk profiel bij de SP: blijf op de hoogte van belangrijk nieuws, en help mee aan de verkiezingscampagne of doneer voor de campagne.

Mijn Profiel

Aanmelden kan aan de rechter bovenzijde van deze pagina. (Zie het plaatje hierboven als voorbeeld)

Lees verder

Pagina's

U bent hier