h

Nieuws uit 2008

9 juni 2008

Het mysterie ontrafeld

Na een diepgravende studie naar de standpunten van Rita Verdonk is het mysterie eindelijk ontrafeld.
Lees hieronder wat Verdonk wil!

Wat Verdonk Wil

Lees verder
8 juni 2008

Antwoord gemeente Apeldoorn op vragen over de Chloortrein

In maart heeft het bestuur vragen gesteld aan de gemeente Apeldoorn over het feit dat de Chloortrein plotseling weer door Apeldoorn ging rijden. De gemeente Apeldoorn stelde in haar antwoord hier niet veel aan te kunnen doen en ging niet in op de vraag of ze haar inwoners beter zou moeten voorlichten over deze gevaarlijke transporten. De gemeente maakt zich wel zorgen om andere vormen van gevaarlijk tranport zoals benzine en LPG. De chloortranporten kunnen volgens de gemeente niet worden gestopt omdat hier in het verleden afspraken over zijn gemaakt. De SP in Apeldoorn zal zich blijven verzetten totdat er geen chloor meer wordt vervoerd over het Apeldoorns Spoor.

Lees verder
12 mei 2008

Vertrek bus naar ledendag Walibi Flevo

De bus vertrekt zondagmorgen 18 mei om 9.15 uur bij de taxistandplaats rechts naast het station. Kijk op onderstaand interactief kaartje voor de juiste locatie. Klik op + of - om in en uit te zoomen.

Lees verder
9 mei 2008

De buurten in !

De Partijraad van zaterdag 26 april stond vrijwel geheel in het teken van de noodzaak om de buurten in te gaan en daar onder de mensen onderzoek te doen.
Oud-minister Pieter Winsemius gaf in een opmerkelijk betoog het belang van de buurt voor de mensen aan. De mensen in de buurt maken de buurt, en die verdient veel meer aandacht van de lokale en landelijke politiek.
Vervolgens is er door de Partijraad besloten om de verspreiding van de komende landelijke ZO-krant hand in hand te laten gaan met het houden van buurtenquêtes. Iedere afdeling wordt opgeroepen om de krant in een aantal buurten persoonlijk deur aan deur af te geven en daaraan een kort vraaggesprek te koppelen over wat mensen van hun buurt vinden, wat er goed gaat en wat er beter moet. Ook de afdeling Apeldoorn gaat de buurt in om met de bewoners te praten en de buurtenquête af te nemen.

Lees verder
9 mei 2008

Busactie komt in laatste fase

Zaterdag 10 mei staat er weer een actiekraam op het Raadhuisplein om handtekeningen op te halen voor de busactie. Inmiddels zijn er meer dan 1500 handtekeningen binnen via website en de straat. Ook hebben een flink aantal leden een door hun bijeengebrachte hantekeningenlijst ingevuld weer teruggestuurd. Zo kwamen er toch weer bijna 300 handtekeningen binnen.

Lees verder
9 mei 2008

Landelijke aandacht voor Nemef-acties

In de komende Solidair-krant, de krant van de SP voor bedrijven en instellingen, die uitkomt in juni wordt er aandacht besteed aan de gevolgen van de Nemefsluiting voor de sociale werkplaatsen. De Apeldoornse afdeling voert actie samen met de Tweede Kamerfractie van de SP tegen de onzalige plannen. De krant wordt in heel Nederland door de SP verspreid aan de bedrijfspoort. In de Solidair-krant wordt er verder aandacht besteed aan koopkracht, gegaste containers, de aanval op CAO's vanuit de EU, over langer doorwerken na je 65e, en over acties zoals bij de politie, bij de post, in het onderwijs en het streekvervoer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier