h

Nieuws uit 2010

26 november 2010

Wij willen werk geen armoede actie!

Dinsdag 24 november verzamelden actievoerders van de Apeldoornse SP handtekeningen tegen de plannen van het nieuwe kabinet Rutte om mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW, WWB-uitkering) inkomen te laten inleveren. De plannen om 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen moeten direct van tafel.

Apeldoorn tekent
(Foto © Stefan Kloosterboer / SP Apeldoorn)

De handtekeningen werden verzameld bij twee fietsenstallingen in de binnenstad en op de Hoofdstraat. Mensen reageerden positief op onze actie, een mevrouw vertelde; ‘Mijn broer heeft een arbeidsbeperking en werkt bij de Felua-Groep. Als zijn dagbesteding wordt beëindigd, dan zit hij de hele dag op zijn kamer en heeft niks meer om handen. Deze mensen hebben geen kans op de reguliere arbeidsmarkt. Rutte drukt deze mensen dan in een isolement’.

Lees verder
19 november 2010

Massale post staking

Door Gerard Woltering

Meer dan 10.000 TNT-ers demonstreerden op dinsdag 16 november in Den Haag bij het TNT hoofdkantoor. De vakbonden in de post hadden de staking uit geroepen.

Massale post staking
(Foto © Gerard Woltering / SP Apeldoorn)

De TNT-ers legden hun werk neer voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, tegen massa ontslag en verslechterende arbeidsomstandigheden.

Lees verder
15 november 2010

Gelderse SP stelt verkiezingsprogamma en kandidatenlijst vast

De Gelderse SP leden aanwezig tijdens de regioconferentie op 13 november in Arnhem hebben de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld waarmee de SP de komende provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 ingaat. Eric van Kaathoven werd tot lijsttrekker verkozen. Apeldoorner Stefan Kloosterboer is gekozen op plaats 31 van de kandidatenlijst.

(Apeldoornse) SP-ers stemmen

Tijdens de regioconferentie was er grote steun voor de kandidatenlijst waarmee de SP de verkiezingen ingaat. Met deze kandidaten kiest de SP voor continuïteit maar biedt zij ook de ruimte voor nieuw talent. Vier van de zes zittende statenleden zijn herkiesbaar en staan op verkiesbare plaatsen. De overige twee hebben zich niet gekandideerd. De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter Eric van Kaathoven (38) uit Elst. Op nummer 2 staat de 26-jarige Edenaar Alex Mink. Agnes Lewe (plaats 3) en Cobi van Driel (nummer 5) zijn als zittende statenleden ook herkiesbaar. Plaats 4 wordt ingenomen door SP-veteraan Peter Lucassen, voormalig raadslid en wethouder in Nijmegen en het eerste Gelderse SP-statenlid in 1995, op plaatsen 6 en 7 staan nieuwkomers Peter de Vos uit Gaanderen en Gazjbin Hakim uit Ermelo. Op 8 Marco Mulder uit Winterswijk, op 9 Noor de Laat uit Zevenaar en nummer 10 is Eric van Dijk uit Beuningen.

Lees verder
12 november 2010

Service en alarmzuilen op treinstations De Maten en Osseveld

Er komen service en alarmzuilen op zo’n twintig kleine stations in de provincie Gelderland. In Apeldoorn komen ze op de stations De Maten en Osseveld. Een meerderheid van de Provinciale Staten steunde het voorstel van de SP en VVD. Met deze zuilen zal informatie gegeven worden aan de reiziger. En kan men direct in contact komen met de spoorwegpolitie.

Trein op station
(Foto © Stefan Kloosterboer / SP Apeldoorn)

SP Apeldoorn is blij met de komst van deze zuilen. Gehoopt wordt dat de reiziger zich veiliger zal gaan voelen op de twee kleine en tevens onbemande treinstations in Apeldoorn.

Lees verder
12 november 2010

Installatie nieuwe fractievertegenwoordiger SP

Door fractievoorzitter Bonnie ten Damme

Op donderdag 11 november j.l. is Sipke Tiekstra tijdens de gemeenteraad bijeenkomst geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger.
Sipke zal evenals de andere fractievertegenwoordigers het woord voeren namens de SP tijdens de raadsbijeenkomsten van de Politieke Markt.

Sipke samen met de Burgermeester

Onze fractie is bijna weer compleet.
We hopen dat in januari 2011 onze laatste fractievertegenwoordiger wordt geïnstalleerd.
De portefeuille verdeling zal dan ook aangepast worden.

Lees verder
11 november 2010

Staten grijpen in tegen te vroege invoering OV-chipkaart

Een meerderheid in Provinciale Staten wil de invoering van de OV-chipkaart uitstellen, totdat alle problemen zijn opgelost. De SP steunde een voorstel van de ChristenUnie om de afschaffing van de strippenkaart uit te stellen, omdat wij al eerder om uitstel hebben gevraagd.

Kapotte OV-chip paal

SP-statenlid Alex Mink vroeg nog opheldering over de invoering van de chipkaart en het ingrijpen van ex-minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat. Hij reageerde negatief op het verzoek van de overheden in Oost-Nederland om de strippenkaart af te schaffen en de ov-chipkaart definitief in te voeren. Volgens Gelders gedeputeerde Van Haaren was dat "een zwarte dag voor de reizigers".

Lees verder

Pagina's

U bent hier