h

Nieuws uit 2010

5 oktober 2010

Meerjaren programmabegroting 2011-2014

Op donderdagavond 30 september werd in het gemeentehuis de begroting besproken voor de komende vier jaar. Hieronder leest u de inbreng van de SP door fractievoorzitter Bonnie ten Damme over de begroting.


Ook kunt u de video met de inbreng van SP Apeldoorn hierboven bekijken. Bron: Gemeente Apeldoorn.

Allereerst wil ik het college en haar ambtelijke ondersteuning een compliment maken voor de enorme hoeveelheid werk die is verzet om de Meerjaren Programma Begroting 2011-2014 aan de raad te presenteren.

Het nieuwe college heeft nu- de niet benijdenswaardige positie om een beleid uit te voeren om negatieve cijfers weg te poetsen , maar ook om leiding en invulling te geven aan een reeks drastische en in de recente geschiedenis ongeëvenaarde financïele bezuinigingen.
Besparingen die nodig zijn om de begroting sluitend te krijgen en om maar liefst minimaal € 30 miljoen euro’s minder dan voorheen uit te geven.
Het een en ander vindt plaats in een moeilijk en onzeker economisch klimaat.
Daarnaast is het ook nog onduidelijk welke bezuinigingsmaatregelen de nieuwe coalitie in Den Haag de gemeente zal gaan opleggen.
Apeldoorn moet uitgaan van “minder” in plaats van naar “meer”.
Hoe dit “minder” precies ingevuld gaat worden is nog aan de raad en het college.
Het moet bitter zijn dat de financieel economische realiteit weinig tot geen ruimte biedt om de oorspronkelijke ambities van Apeldoorn uit te kunnen voeren. Apeldoorn zal haar ambities hierdoor bij moeten stellen.
We zijn nu genoodzaakt om gezamenlijk snel een discussie over de gemeentelijke kerntaken te voeren om keuzes te indentificeren en te maken die nodig zijn om de bezuinigingen te realiseren.

De SP hoopt dat het college en de raad hun prioriteiten leggen bij de sociaal zwakkeren, vorming en ontwikkelingswerk, educatie, maatschappelijke begeleiding sociaal cultureel werk en een goede leefomgeving.
De SP is van mening dat de sociale leefomgeving zoals beschreven in programma 10 van het MPB met de programma doelstelling van groot belang is voor de Apeldoornse burgers. Alle burgers van Apeldoorn doen en tellen mee!!

Lees verder
4 oktober 2010

SP: Gelderland moet invoering ov-chipkaart stoppen

Vandaag werd bekend dat de ANWB uit het landelijke consumentenoverleg over de invoering van de ov-chipkaart is gestapt. De ANWB voelt zich niet meer serieus genomen in het overleg. Ook in Gelderland kwamen er kritische geluiden vanuit reizigersorganisatie ROVER en consumentenplatform ROCOV over de invoering van het nieuwe betaalbewijs in het OV. De steun voor de invoering brokkelt daarmee af. De SP wil daarom dat de provincie stopt met de invoering van de OV-chipkaart.

ov-chipkaart

SP-statenlid Alex Mink stelde vandaag schriftelijke vragen over de steun van consumenten aan de invoering van de ov-chipkaart aan het dagelijks provinciebestuur: “wat mij betreft kan de stekker eruit. Het signaal van de ANWB en andere organisaties moet serieus worden genomen. De klachten komen niet alleen meer van reizigers die de dupe worden van de technische problemen invoering van de kaart, zoals studenten en slechtzienden, maar ook van een gerespecteerde organisatie als de ANWB die niet zomaar iets roept. Dit is de doodsteek voor het project. Gelderland moet aan de noodrem trekken en stoppen met de invoering van deze kaart!”.

Lees verder
3 oktober 2010

Kerngroepavond

Daar de gemeente Apeldoorn € 30 miljoen euro moet bezuinigen staat voor oktober en november de kerntakendiscussie op de rol.
Wij als SP fractie willen graag van gedachten wisselen met onze achterban wat nu de kerntaken van de gemeente zijn. Waar mag bijvoorbeeld beslist niet op bezuinigd worden etc., waar staan wij als SP-ers voor.

Lees verder
14 september 2010

Uitnodiging voor de SP Kennismakingscursus Politieke Basisvorming

Beste SP’er(s),

De SP is een in Apeldoorn een belangrijke partij geworden. Meer dan voorheen wordt er met grote belangstelling naar ons gekeken. Er wordt lovend, maar ook kritisch gesproken over hoe onze partij opereert en georganiseerd is. Willen we in Apeldoorn de SP echt goed uit de verf kunnen laten komen dan is het zaak dat we met alle leden goed afstemmen wat we willen, lokaal, landelijk en internationaal.Waar komt de partij eigenlijk vandaan? Hoe heeft ze zich ontwikkeld? Wat willen SP’ers eigenlijk. Heeft de SP een bepaalde visie op de samenleving en waar komt die vandaan? En is die tomaat nog steeds het imago van een tegenpartij of legt de SP nu haar activisme neer om nu overal lokaal en landelijk mee te gaan besturen? En wat wil de SP in Apeldoorn gaan veranderen, en hoe?
Het zijn vragen die aan de orde komen tijdens vier avonden kennismaken met de SP.

Een cursus die wordt aangeboden en georganiseerd op lokaal niveau door het SP scholingsteam in samenwerking met de afdeling. Doel is om geïnteresseerde leden te informeren over de SP, haar visie en organisatie.

We nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen in deze cursus welke wordt gehouden op de Woensdagavond 22 september, 6 oktober , 27 oktober en 10 november in Wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn telkens te beginnen om 20.00 uur.

Lees verder
10 september 2010

Bestuursverkiezing

Op dinsdag 19 oktober 2010 om 19:30 uur in wijkcentrum de Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn. (achter winkelcentrum De Eglantier) kiest de afdeling een nieuw afdelingsbestuur.
De voorzitter en de organisatiesecretaris worden in functie worden gekozen. Daarnaast worden een aantal algemene bestuursleden gekozen; deze krijgen in overleg specifieke taken toegewezen zoals bijvoorbeeld: hulpdienst, ledenadministratie, scholing, webmaster, actiecoördinator, tribuneverspreiding.

Bestuursverkiezing

Ieder die zich kandidaat stelt moet weten dat het werk onbezoldigd is, en dat het gemiddeld ongeveer 4 uur per week aan tijd kost. En het motto hierbij is: vrijwillig maar niet vrijblijvend.
Wilt u meer te weten komen over wat een bestuursfunctie precies inhoudt, dan kunt u contact opnemen met de huidige afdelingsvoorzitter Joke van der Meide tel. 06-24116011.

Lees verder
15 juli 2010

SP BBQ zaterdag 26 juni 2010

Door Bonnie ten Damme

De dagen voor de geplande BBQ voor alle SP’ers van afdeling Apeldoorn was een drukte van belang.
Natuurlijk moest het terrein waar de BBQ gehouden werd, er gezellig uitzien.
Zo was er een grote tent opgezet, wat een behoorlijke klus was, vuurkorven klaar gezet, gezellige zitjes en hoekjes gemaakt, de SP vlag opgehangen, de SP posters en banners maakte het af.

SP BBQ 2010
De Apeldoornse SP-leden laten zich de BBQ smaken!

Gelukkig bleek achteraf dat door het mooie weer iedereen lekker buiten kon zitten en niet in de grote tent. De grote BBQ, het vlees, stokbrood, sauzen, vegetarische producten, salades, drank etc. moesten ook van te voren geregeld worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier