h

Nieuws uit 2010

15 april 2010

SP verzamelt wederom klachten over de ov-chipkaart in Apeldoorn

Op donderdag 15 en vrijdag 16 april zal SP Apeldoorn wederom klachten over de ov-chipkaart verzamelen.


(Foto © Stefan Kloosterboer / SP Apeldoorn)

Donderdag 15 april tussen 19.00 – 21. 00 uur is de SP wisselend te vinden bij de bushaltes aan de Stationsstraat en aan de Hofstraat. Vrijdag 16 april tussen 16.30 – 18.00 uur zal de SP aanwezig zijn bij het bus- en treinstation in het centrum van Apeldoorn.

Lees verder
14 april 2010

Regioconferentie & Ledenvergaderingen

Door voorzitter Joke van der Meide

Op zaterdag 3 april was in Arnhem de halfjaarlijkse regioconferentie.
Deze keer geheel in het teken van de Tweede Kamer Verkiezingen van 9 juni aanstaande.
Apeldoorn was met zes mensen vertegenwoordigd (een per vijftig leden).

SP regiocongres
(Foto's © Stefan Kloosterboer / SP Apeldoorn)

Voorafgaand aan de regioconferentie heeft iedere afdeling een ledenvergadering gehouden om het concept verkiezingsprogramma en de concept kandidatenlijst te bespreken, in Apeldoorn was dat op vrijdag 26 maart. Iedere afdeling heeft opmerkingen, gewenste wijzigingen en dergelijke door middel van een schriftelijk verslag ingediend.

Lees verder
30 maart 2010

SP begint met verkiezingscampagne

‘De officiële aftrap voor de campagne begint met ons congres op 24 april. Maar de komende maand is voor ons het perfecte moment om met z’n allen de straat op te gaan en met iedereen het gesprek aan te gaan over hoe het volgens ons óók kan in ons land’.


(Foto © Stefan Kloosterboer / SP Apeldoorn)

‘Terwijl anderen het vooral menen te moeten hebben over vage zaken als hoofddoeken en theedrinken, gaan wij het hebben over wat er in crisistijd echt toe doet. Hoe houden we de AOW op 65? Hoe geven we mensen met weinig geld wat meer en vragen we aan mensen met veel geld wat extra? En hoe leggen we de rekening van de crisis vooral daar waar hij thuishoort: bij banken, beleggers, speculanten en grootverdieners?’ Aldus SP voorman Emile Roemer.’

De Apeldoornse SP afdeling is dan ook alvast gestart met het plakken van banners op de openbare plakzuilen in haar gemeente.

Lees verder
30 maart 2010

SP bij CODA Open - Debat avond over Kunst & Cultuur

Door Jan Huiskamp, fractievertegenwoordiger SP Apeldoorn

Coda Open ontving 16 maart j.l. zes fractievoorzitters van de nieuwe gemeenteraad: Werner Ludwig (VVD) Nathan Stukker (CDA), Ton Kunneman (PvdA), Olaf Prinsen (CDA), Michael Boddeke (Groen Links) en Bonnie ten Damme (SP). De overige fracties gaven niet thuis op de uitnodiging om naar het CODA Open te komen.

Bonnie in debat
(Foto © Gerard Woltering / SP Apeldoorn)

Het thema, Kunst & Cultuur in Apeldoorn, leende zich uitstekend voor een debat, vanwege de aanstaande bezuinigingen en de standpunten die de politiek daarover voor de verkiezingen heeft ingenomen. De aanwezige politici lieten zich echter in deze formatieperiode niet verleiden tot duidelijke uitspraken over de manier waarop de komende bezuinigingen de cultuursector gaan raken. Wat wel duidelijk werd, is dàt er bezuinigd gaat worden en dat de politiek en de sector nog veel te doen hebben om elkaar te vinden. Daar waar de politiek de sector opriep niet af te wachten en initiatief te tonen om gezamenlijk met plannen te komen, werd de politiek gevraagd om meer private initiatieven te steunen door geld of middelen beschikbaar te stellen. De SP stond vooral op het standpunt om in ieder geval de bibliotheek van Ugchelen open te houden. Verder riep de SP op om i.p.v. de tijdelijke Triënnale meer permanente kunstwerken op de rotondes te plaatsen, dit tevens in het kader van duurzaamheid voor de stad Apeldoorn.

Lees verder
28 maart 2010

Apeldoorners melden OV-chipkaart klachten

Zaterdagmiddag 27 maart 2010 verzamelde de SP afdeling Apeldoorn samen met het Gelders SP Statenlid Alex Mink tientallen klachten over de OV-chipkaart bij bushaltes aan de Stationsstraat en de Hofstraat met het mobiele OV-chipkaart klachten meldpunt.

Apeldoorners melden OV-chipkaart klachten
(Foto © Stefan Kloosterboer / SP Apeldoorn)

De klachten bestonden onder andere uit onvrede over een verhoging van de tarieven met soms wel 30 à 40%, het ingewikkelde activeren van de kaart, gebruiksonvriendelijkheid van de kaart en de met enige regelmaat niet werkende OV-chipkaart apparatuur.

Lees verder
25 maart 2010

SP start klachtenmeldpunt OV-chipkaart in Apeldoorn

Zaterdag 27 maart zal het klachtenmeldpunt voor de ov-chipkaart van de Gelderse SP Apeldoorn aandoen.

OV-chipleed?

Tussen 13:00 tot 15:00 uur zal SP afdeling Apeldoorn bij de bushaltes aan de Stationsstraat en aan de Hofstraat klachten van reizigers opnemen over het gebruik van de ov-chipkaart. Dit is een live versie van het digitale meldpunt www.meldpuntovchip.nl.

Lees verder

Pagina's

U bent hier