h

Nieuws uit 2011

19 mei 2011

Doneren

De SP is een partij die vier jaar lang campagne voert en niet zoals alle anderen enkel net voor de verkiezingen. Uw steun is van harte welkom en alle kleine beetjes maken samen een grote!Onder andere met het voeren van acties proberen wij onze doelen voor u te realiseren. En dat kost geld. SP leden in de Eerste Kamer, Tweede Kamer, Europees parlement, Provinciale Staten en Gemeenteraden dragen daarom een deel van hun vergoeding af, en leden dragen bij door contributie te betalen.

Wilt u ons ook financieel steunen? Dat kan, via een overschrijving naar ING rekeningnummer ‘1530123’, ten name van ‘Socialistische Partij Apeldoorn’, onder vermelding van ‘Donatie’. Uw steun is van harte welkom en alle kleine beetjes maken samen een grote!

Lees verder
18 mei 2011

SP Apeldoorn weer bij de poort van de Felua Groep

SP afdeling Apeldoorn deelt aanstaande vrijdag 20 mei tussen 06:30 en 08:30 uur Solidairkranten uit aan medewerkers bij de bedrijfspoort van de Felua Groep aan de Egerlaan in Apeldoorn.

SP Apeldoorn weer bij de poort van de Felua Groep

Solidairkranten zijn speciale bedrijfspoortkranten van de SP. Deze actie is een vervolg op de enquête-actie die de Apeldoornse SP afdeling in april hield. De resultaten van de enquête-actie worden begin juni verwacht.

Lees verder
15 mei 2011

Huurders bedonnerd! Geen € 120 extra huur

De SP in Apeldoorn roept iedereen op om in actie te komen tegen de plannen van minister Donner om de huur van alle sociale huurwoningen met € 120 per maand te verhogen. Het kabinet wil aan alle huurwoningen 25 extra punten toekennen volgens het Woningwaarderingsstelsel. Het voorstel betekent dat de maximale huur van alle sociale huurwoningen met ruim € 120 per maand stijgt. Als de maximale huur boven de € 652 komt, kan de woning ‘geliberaliseerd’ worden verhuurd en is de huur vrij.

Huurders Bedonnerd! Geen €120 extra huur

Het voorstel van Donner heeft geen gevolg voor zittende huurders, maar iedereen die wil of moet verhuizen – bijvoorbeeld bij sloop – en alle starters zullen het gaan merken. Op 24 mei bespreekt de Tweede Kamer de kabinetsplannen. Laat van je horen! Stuur een protestmail naar de Kamerleden.

Lees verder
11 mei 2011

Kraam op wc Kerschoten voor de actie Onze bus halte moet terug

Zaterdag 14 en 21 mei staat SP afdeling Apeldoorn tussen 11.00 en 14.00 uur met een kraam op winkelcentrum Kerschoten.

Teken de petitie

Daar kunnen mensen de petitie Onze bus halte moet terug onderteken. Busvervoerder Syntus wil 1 bushalte terug laten keren daar waar er 5 verdwenen zijn in de Koninginnelaan. SP Apeldoorn vind dit onvoldoende.

Lees verder
10 mei 2011

Thema-avond over minimabeleid

Op dinsdagavond 26 april hield SP Apeldoorn een thema-avond over het minimabeleid van de gemeente. Omdat nog niet alle bezuinigingen rondom het minimabeleid bekend zijn heeft de afdeling de documentaire ‘De Onrendabelen’ van Marcel van Dam laten zien.

Marcel van Dam, oud-staatssecretaris en oud-minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening in de kabinetten Den Uyl (1973-1977) en Van Agt II (1981-1982), maakte in 2009 de documentaire ‘De Onrendabelen’ waarin hij de ontwikkeling van de draagkracht beschrijft die de minima in 30 jaar heeft verloren.

Lees verder
3 mei 2011

1 mei viering FNV Lokaal Apeldoorn

Sjaak van der VeldenFNV Lokaal Apeldoorn organiseerde afgelopen zondag een 1 mei-viering.
Bij het duivensportcentrum aan de Prinses Beatrixlaan vertelde Sjaak van der Velden, medewerker van het wetenschappelijk bureau van de SP een verhaal over het ontstaan van de Nederlandse vakbonden.
Vanaf de 19e eeuw tot op de dag van vandaag is de vakbond in ontwikkeling. Van der Velden sprak onder andere over de ontwikkeling die de vakbond in zijn ogen moet doormaken om meer leden aan te trekken.
Het aantal leden van vakbonden is in de afgelopen 60 jaar afgenomen.

In de discussie met de belangstellenden, naar aanleiding van de presentatie van Van der Velden over de toekomst van de vakbond, werd de afname van leden en het moeilijker te mobiliseren krijgen van de achterban beaamd.
De conclusie was dat een vakbond in de toekomst wel bestaansrecht heeft, maar wel met zijn tijd mee zal moeten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier