h

Nieuws uit 2011

28 april 2011

1 mei viering FNV Lokaal Apeldoorn met SP-er Sjaak van der Velden

FNV Lokaal Apeldoorn organiseert op 1 mei 2011 een bijeenkomst in het kader van de Internationale Dag van de Arbeid.

1 mei viering

Op deze dag herdenken zij de strijders die gevochten hebben voor de rechten van de arbeiders en voor de sociale voorzieningen. En nu ook voor het in stand houden van deze rechten.

Lees verder
26 april 2011

Actie: Wij willen werk geen armoede

SP afdeling Apeldoorn voerde de afgelopen twee weken actie bij de bedrijfspoorten van sociale werkvoorzieningen, tweemaal bij de Felua Groep aan de Egerlaan en eenmaal bij Wijk Werk aan de Barnewinkel in Apeldoorn.

Bedrijfspoort actie bij de Felua Groep
Bedrijfspoort actie bij de Felua Groep in Apeldoorn. (Foto © Gerard Woltering / SP Apeldoorn)

De actie bestond uit het uitdelen van informatieboekjes en enquêteformulieren. Reeds tientallen ingevulde enquêteformulieren kregen zij terug.

Lees verder
26 april 2011

Oproep aan bewoners omgeving Koninginnelaan

De Apeldoornse SP afdeling heeft huis-aan-huis in de Koninginnelaan en aan de aangrenzende straten folders in de brievenbus gedaan.
De SP vroeg in de folder aan de bewoners om de petitie ‘Wij willen onze bushalte terug’ digitaal te ondertekenen als zij dat nog niet gedaan hadden.
Teken ook!
Dit omdat Syntus 1 bushalte terug wil laten komen daar waar er 5 verdwenen zijn in de Koninginnelaan. SP Apeldoorn vindt dit onvoldoende!

De respons uit de buurt is positief. Als u dat nog niet gedaan heeft, kunt u hier de petitie digitaal ondertekenen.

Lees verder
19 april 2011

Uitnodiging SP thema-avond Film ‘De Onrendabelen’

Hierbij willen wij je, als lid van SP Apeldoorn uitnodigen om op dinsdag 26 april 2011
naar onze thema avond te komen.
bioScooP
De SP is zowel als landelijk als lokaal sinds maanden bezig om aandacht te besteden aan
het (a)sociale beleid van het kabinet Rutte-Verhagen.
Dit thema is ook op het afgelopen regiocongres aan de orde geweest en wij blijven als SP
strijden voor een socialer beleid en proberen dan ook door middel van acties hier aandacht
aan te besteden. Momenteel voeren wij de actie ‘Wij willen werk geen armoede’.

Want deze regering zegt op te komen voor de ‘hardwerkende Nederlanders’. Maar door de maatregelen van VVD, CDA en PVV zullen tienduizenden hardwerkende mensen met een arbeidsbeperking hun baan verliezen of moeten leven van minder geld. Wij spreken ons uit tegen het harde bezuinigingsbeleid op mensen met een arbeidsbeperking. Wij vinden dat deze mensen niet de rekening van de crisis moeten betalen. In een beschaafd land moeten we mensen met een arbeidsbeperking niet uitsluiten en veroordelen tot een leven in armoede. Want armoede werkt niet!

Voor SP-leden organiseren we dan ook een"bioScooP" avond.

Hier zal de documentaire ‘De Onrendabelen’ worden getoond. Deze film uit 2009 van SP-er Marcel van Dam (oud PvdA staatsecretaris) probeert een beeld te schetsen van de groeiende groep mensen die niet kan voldoen aan de steeds strengere eisen die de prestatiemaatschappij aan iedereen stelt.

Lees verder
14 april 2011

ROOD: Bestuursleden gezocht!

Op zondag 29 mei aanstaande houdt ROOD, jong in de SP, haar eerste ledenbijeenkomst van 2011. Op deze dag blikken wij terug op het afgelopen jaar en kiezen wij een nieuw bestuur. Bij deze willen wij jou ook oproepen om je kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Want ROOD kan niet zonder een actief en enthousiast bestuur!

ROOD
(Bron: rood.sp.nl)

Bestuursleden zorgen ervoor dat de vereniging ROOD goed loopt. Concreet betekent dit dat bestuursleden bijvoorbeeld landelijke acties in gang zetten, activiteiten organiseren, het contact met de leden onderhouden, zorgen voor een 'up-to-date' website en zowel 'oude' als nieuwe ROOD-groepen in het land ondersteuning bieden. Het bestuurswerk is dus erg belangrijk om ROOD nog groter en bekender te maken.

Lees verder
31 maart 2011

16 april: Manifestatie tegen kernenergie

Kom op zaterdag 16 april 2011 naar de manifestatie tegen kernenergie op de Dam in Amsterdam. Een coalitie van maatschappelijke organisaties en politieke partijen roept op tot een landelijke manifestatie tegen kernenergie: “Laat samen met ons zien dat Nederland schoon genoeg heeft van kernenergie. Dit kabinet moet kiezen voor een schone en veilige energietoekomst.”

Ik heb schoon genoeg van kernenergie!

Wanneer: 16 april, tussen 13:00 – 16:00 uur
Waar: De Dam, Amsterdam

Lees verder

Pagina's

U bent hier