h

Nieuws uit 2011

9 juni 2011

Opinie: Afschaffen strippenkaart nog te vroeg

Onderstaande ingezonden stuk van SP Statenlid Alex Minkwas afgelopen woensdag te lezen in de Gelderlander:"De komende weken organiseren provincie, stadsregio en vervoerders de uitzwaaiweken voor de strippenkaart. Reizigers krijgen een overstapadvies en krijgen zelfs ludieke reistips aangeboden om de overgebleven strippen vóór 30 juni doorheen te jagen. Dat lijkt mij allemaal te vroeg."

Lees verder
7 juni 2011

Met de bus naar de protestbijeenkomst

De SP roept iedereen op om in actie te komen en zich uit te spreken tegen het VNG-bestuursakkoord. Op 8 juni wordt er in de sociale werkplaatsen gestaakt en van 12:00 tot 14:00 vindt er een grote manifestatie plaats op initiatief van de Abvakabo (naast het parkeerterrein van het DRU-complex in Ulft.

Ketelmuziek

» De vakbond zet bussen in.
Als u met de bus mee wilt moet u zich eerst opgeven bij de vakbond.

In Apeldoorn is de verzamellocatie de kantine van de Felua-Groep aan de Egerlaan.
Het verzameltijdstip is 09:00 uur. U kunt zich melden bij Harry Timmermans.
De bus (van De Groot) vertrekt om 09:45 uur aan de Dubbelbeek 4 tegenover de Felua-Groep.
De bus is weer in Apeldoorn om 16:45 uur.

Lees verder
7 juni 2011

600 handtekeningen tegen het bestuursakkoord

Maandagochtend 6 juni overhandigden medewerkers van de Felua-Groep Apeldoorns wethouder Fokko Spoalstra 600 handtekeningen tegen het bestuursakkoord. En voor behoud van de W.S.W. rechten en een goede toekomst gerichte C.A.O. De actie werd ondersteund door SP afdeling Apeldoorn, AbvaKabo FNV en CNV BedrijvenBond.

600 handtekeningen
(Foto © Gerard Woltering / SP Apeldoorn)

Op dinsdag 7 en woensdag 8 juni komt de Vereniging Nederlandse Gemeenten bij elkaar in Ulft met burgemeesters en wethouders, waar zij praten over het bestuursakkoord. De medewerkers zijn bang voor de gevolgen van het bestuursakkoord.

Lees verder
4 juni 2011

Tegen de afbraak van de WSW en andere asociale bezuinigingen: woensdag 8 juni actiedag!

Op 8 juni stemt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het bestuursakkoord met het Rijk waarin de bezuinigingen op bijstandgerechtigden, jonggehandicapten, sociale werkplaatsen, mensen met verstandelijke, lichamelijke of psychische aandoening in AWBZ en kinderen in de jeugdzorg zijn opgenomen.

Actie tegen de afbraak van de WSW
Actie tegen de afbraak van de WSW

In het DRU-complex in Ulft (Gelderland) wordt door gemeenten en provincies een belangrijk oordeel geveld over de miljarden bezuiniging. Het gaat om de toekomst van deze mensen: om banen, inkomens, begeleiding en zorg. Krijgen zij die wel of niet?

Lees verder
4 juni 2011

Medewerkers Felua-Groep en SP stappen naar de wethouder

Maandagochtend 6 juni stapt de SP samen met medewerkers van de Felua-Groep naar wethouder Fokko Spoelstra van Sociale Zaken van de gemeente Apeldoorn om hem honderden handtekeningen aan te bieden van bezorgde Felua-Groepmedewerkers.

Honderden handtekeningen!
Honderden handtekeningen zijn in slechts drie dagen tijd verzameld.

De medewerkers zijn bang voor de gevolgen van het bestuursakkoord van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Het initiatief voor de handtekeningenactie is genomen door de medewerkers van de Felua Groep en wordt ondersteund door SP afdeling Apeldoorn, AbvaKabo FNV en CNV BedrijvenBond.

Lees verder
3 juni 2011

Gelderse SP wil strippenkaart behouden

De Gelderse SP wil de afschaffing van de strippenkaart weer ter discussie stellen, nu PvdA-kamerlid Monasch wil dat de afschaffing van de strippenkaart per 30 juni wordt uitgesteld. Monasch wil de kwestie in de Tweede Kamer bespreken. SP-statenlid Alex Mink wil het onderwerp in juni binnen Provinciale Staten bespreken.

Defect

De Tweede Kamerfracties van SP, PvdA, PVV en GroenLinks zien de invoering van de OV-chipkaart in huidige vorm en het afschaffen van de strippenkaart niet zitten. Zij wijzen op de talloze problemen waarmee de chipkaart kampt. Zo is er geen kortingskaart voor ouderen en kinderen, krijgen reizigers een overstapboete wanneer ze met twee of meer vervoerders reizen en is het moeilijk om geld terug te krijgen wanneer de apparatuur weer een storing heeft. De Gelderse SP heeft deze problemen al meermaals aangekaart.

Lees verder

Pagina's

U bent hier