h

Nieuws uit 2019

17 mei 2019

Schriftelijke vragen over discriminatie LHBTIQ+ ’ers

Foto: Rob Voss

Uit onderzoek blijkt dat:
• 40 procent van de LHBTIQ+’ers zich onveilig voelen in Gelderland
• 15 procent zegt zich ‘weleens tot vaak’ onveilig te voelen op het werk of op school
• Mensen steeds vaker niet hand in hand durven te lopen
• Het geweld steeds vaker een andere vorm aanneemt. Waar het eerst schelden was, is het nu
vaker slaan
• 1 op 3 zich niet veilig voelt en dit een reden is om te verhuizen
• Er ook sprake is van eergeweld

Lees verder
3 mei 2019

EU-verkiezingen ver van je bed show volgens gemeente.

Foto: Rob Voss

We wisten niet wat we lazen toen de gemeente in de krant zei ‘omdat de Europese verkiezingen toch verder weg staan van de gemiddelde inwoner’ werd besloten om de verkiezingsborden deze keer uit te sparen. Niet alleen de verkiezingsborden maar ook geen kraampjes die zo bekend zijn in Apeldoorn bij elke verkiezing. Ook geen verkiezingsdebatten die er bij elke andere verkiezingen in Apeldoorn volop zijn.

Lees verder
2 mei 2019

Een deel van de fouten erkennen klinkt goed maar alle constructiefouten moeten worden erkend en zo snel mogelijk worden opgelost.

Foto: Rob Voss

Dat bouwbedrijf Slokker Innovate erkent dat er fouten zijn gemaakt door verkeerde constructie is een begin. Helaas staat in hetzelfde artikel dat hetzelfde bedrijf onder andere vormen van schade probeert uit te komen (https://www.destentor.nl/ermelo/bouwbedrijf-slokker-uit-zeewolde-erkent-fouten-bij-klachtenregen-over-prefabwoningen~a010ef46/). Dit geeft weinig vertrouwen voor de toekomst. SP vindt dat alle schade veroorzaakt door slechte constructies opgelost moet worden. Ook vinden wij dat de bewoners niet lang hoeven te wachten op het herstel van de woningen. Bewoners mogen niet de dupe worden van een langdurend juridisch getouwtrek. Onafhankelijke experts moeten worden ingezet bij deze schade en ook in de toekomst.

Lees verder
19 april 2019

NIEUWE BURGEMEESTER

Foto: Rob Voss

We mochten gisteren als SP-fractie 1 woord meegeven en een thema voor in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

Lees verder
11 april 2019

De zorg is geen markt: tekorten in de Jeugdhulp kunnen gewoon niet.

Foto: Rob Voss

Apeldoorn heeft grote tekorten in de jeugdhulp en we moeten het al met minder budget doen vanuit het Rijk/Den Haag. Wij roepen het college dan ook op om een lobby in te zetten bij het Rijk, omdat het probleem niet op te lossen lijkt. Daarnaast moeten wij goed in de spiegel kijken wat er nog meer is misgegaan in Apeldoorn.

Lees verder
5 april 2019

PENSIOENOPBOUW IS EEN RECHT

Foto: Rob Voss

Uit de media hebben wij vernomen, dat Verian is afgemeld voor het pensioenfonds. De vakbond FNV is ook op de hoogte van deze zaak. 
Wij hebben als fractie eerder aangegeven dat wij het onwenselijk vinden, dat Verian zou terugkeren na het faillissement. Het artikel is wat ons betreft zorgelijk en bewijst weer van slecht werkgeverschap.

Lees verder

Pagina's

U bent hier