h
Foto: SP

LEES ONS BEKNOPTE VERKIEZINGSPROGRAMMA

                                                                                                                    

 

6 juli 2019

Ook een zorgbuurthuis in Apeldoorn

Foto: SP

Lees verder
6 juli 2019

Geld voor zorg moet naar zorg en niet naar winsten

Foto: Rob Voss

Onlangs heeft het programma Pointer samen met Reporter radio en Follow the Money blootgelegd dat miljoenen euro’s aan zorggeld niet aan zorg wordt besteed maar terecht komen bij winsten van zorginstellingen. Ook in Apeldoorn kwamen zorgorganisaties Su International Zorg B.V. en Pento Stichting terecht op het landelijke lijstje van instellingen met hoge winsten. 

Lees verder
25 juni 2019

Roemernorm verplichten voor inhuur externen bij ministerie, provincie en de gemeente

Foto: Rob Voss

In het AD was te lezen dat ministeries 1,4 miljard uitgeven aan externe inhuur. Ondanks de norm, die voor de ministeries geldt, dat er niet meer dan 10% uitgegeven mag worden aan het inhuren van externen. Nu blijkt dat bij de ministeries, met een “Roemernorm”, veel meer inhuren dan de afgesproken 10%.
 

Lees verder
17 juni 2019

METIN YAVUZ GAAT VERHUIZEN

Foto: Rob Voss

Beste kameraden,

Lees verder
6 juni 2019

Verlies verwerken maar niet verslagen

Foto: Rob Voss

Lieve strijdbare SP kameraden,
We hebben gestreden, geflyerd, zijn de straat op gegaan en hebben zoveel mogelijk mensen gesproken om ons verhaal over de EU uit te leggen. Soms win je, soms verlies je ook. Met de EU-verkiezingen hebben we een hard verlies te verwerken.

Lees verder
28 mei 2019

OV STAKING

Foto: Rob Voss
28 mei staken werknemers in het openbaar vervoer. Ook in Gelderland zal er gestaakt worden. 
Deze actie is broodnodig om de pensioenen te zeker te stellen en de AOW leeftijd te bevriezen, wij steunen de actie dan ook van harte. SP Apeldoorn wenst de stakers een goede actiedag toe.

Werknemers in het openbaar vervoer staken niet zomaar. Ze snappen als de beste dat de staking voor overlast gaat zorgen voor de reizigers. Maar wanneer er niet geluisterd wordt naar de werknemers is een staking een goed en terecht middel om het kabinet en de werkgevers wakker te schudden. Het doel heiligt voor ons zeker de middelen.

Lees verder
17 mei 2019

Schriftelijke vragen over discriminatie LHBTIQ+ ’ers

Foto: Rob Voss

Uit onderzoek blijkt dat:
• 40 procent van de LHBTIQ+’ers zich onveilig voelen in Gelderland
• 15 procent zegt zich ‘weleens tot vaak’ onveilig te voelen op het werk of op school
• Mensen steeds vaker niet hand in hand durven te lopen
• Het geweld steeds vaker een andere vorm aanneemt. Waar het eerst schelden was, is het nu
vaker slaan
• 1 op 3 zich niet veilig voelt en dit een reden is om te verhuizen
• Er ook sprake is van eergeweld

Lees verder
3 mei 2019

EU-verkiezingen ver van je bed show volgens gemeente.

Foto: Rob Voss

We wisten niet wat we lazen toen de gemeente in de krant zei ‘omdat de Europese verkiezingen toch verder weg staan van de gemiddelde inwoner’ werd besloten om de verkiezingsborden deze keer uit te sparen. Niet alleen de verkiezingsborden maar ook geen kraampjes die zo bekend zijn in Apeldoorn bij elke verkiezing. Ook geen verkiezingsdebatten die er bij elke andere verkiezingen in Apeldoorn volop zijn.

Lees verder
2 mei 2019

Een deel van de fouten erkennen klinkt goed maar alle constructiefouten moeten worden erkend en zo snel mogelijk worden opgelost.

Foto: Rob Voss

Dat bouwbedrijf Slokker Innovate erkent dat er fouten zijn gemaakt door verkeerde constructie is een begin. Helaas staat in hetzelfde artikel dat hetzelfde bedrijf onder andere vormen van schade probeert uit te komen (https://www.destentor.nl/ermelo/bouwbedrijf-slokker-uit-zeewolde-erkent-fouten-bij-klachtenregen-over-prefabwoningen~a010ef46/). Dit geeft weinig vertrouwen voor de toekomst. SP vindt dat alle schade veroorzaakt door slechte constructies opgelost moet worden. Ook vinden wij dat de bewoners niet lang hoeven te wachten op het herstel van de woningen. Bewoners mogen niet de dupe worden van een langdurend juridisch getouwtrek. Onafhankelijke experts moeten worden ingezet bij deze schade en ook in de toekomst.

Lees verder
19 april 2019

NIEUWE BURGEMEESTER

Foto: Rob Voss

We mochten gisteren als SP-fractie 1 woord meegeven en een thema voor in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

Lees verder

Pagina's