h
Foto: SP

LEES ONS BEKNOPTE VERKIEZINGSPROGRAMMA

                                                                                                                    

 

8 september 2018

Wat is op deze manier het nut van bezwaar maken?

Foto: Rob Voss

Bomen worden gekapt, festivals worden gehouden en voordat er een uitspraak is over de bezwaren is de kap al een feit en het festival al afgelopen. In de politiek heeft men zijn mond vol over participatie maar inwoners, die participeren, worden op deze manier aan de kant gezet en genegeerd.

Lees verder
29 augustus 2018

Stagediscriminatie bij mbo'ers

Foto: Rob Voss

Op 28 augustus 2018 verscheen op RTL Nieuws een onderzoek van het ministerie van Onderwijs over discriminatie bij het vinden van een stage.

Lees verder
13 juli 2018

Verian, schriftelijke vragen tweede kamer SP

Foto: Rob Voss

Sunita Biharie: ‘Eerder hebben wij vragen gesteld in de gemeenteraad van Apeldoorn over Vérian. Daar waar men eerst honderden medewerkers heeft ontslagen en failliet is gegaan, begint men kort daarna een doorstart via een andere constructie.

Lees verder
12 juli 2018

RECES

Foto: Rob Voss

Het is reces. Dat betekent niet dat wij stil gaan zitten. Wij blijven nog volop actievoeren en met de inwoners in gesprek.

Lees verder
7 juli 2018

MAKE PEACE GREAT AGAIN

Foto: Jan Veulemans

Vredesmissie; vandaag hebben we in Brussel geprotesteerd. 

Lees verder
22 juni 2018

Roundup, een gif dat door een goede lobby nog steeds gebruikt kan worden.

Foto: Rob Voss

Glyfosaat, de stof in Roundup, wordt gelinkt aan allerlei risico’s voor mens en milieu.

Lees verder
21 juni 2018

Klachtencommissies moeten onafhankelijk zijn

Foto: Rob Voss

In 2016 kregen wij diverse klachten binnen bij ons meldpunt over zorgaanbieder Riwis. De klachten kwamen van een aantal tienermoeders, die vonden dat hun klachten niet serieus werden genomen en die niet het gevoel hadden dat deze objectief werden behandeld. Er zou zelfs sprake geweest zijn van intimidatie. Na onderzoek is gebleken dat Riwis geen onafhankelijke klachtencommissie heeft. De voorzitter is onafhankelijk, maar de rest van de commissie bestaat uit werknemers van de organisatie zelf. De slager die zijn eigen vlees keurt.

Lees verder
19 juni 2018

STOP DE LAAGVLIEGERS

Foto: Rob Voss

Op zaterdag 23 juni is er een actiedag tegen de ongebreidelde
uitbreiding van luchtvaart. 
De ongebreidelde groei waardoor we straks met
laagvliegend verkeer opgescheept dreigen te zitten als Lelystad
Airport opengaat. Op 23 juni gaan bewonersorganisaties in 6 steden
rondom de luchthavens tegelijk de straat op. De manifestatie zal om 13:00 uur beginnen in het Park "De Wezenlanden" in Zwolle. De sprekers die tot nu toe bekend zijn:      

Lees verder

Pagina's