h

 

   Het laatste nieuws het eerst van SP Apeldoorn     

20 november 2016

Nationaal Zorgfonds Landelijke Aftrap op 26 november in Den Haag

Foto: SP

Het is hoog tijd voor het Nationaal ZorgFonds. Om dat te bereiken, bouwen we aan een brede beweging. En daar is jouw hulp hard bij nodig! Op zaterdag 26 november organiseren we de Landelijke Aftrap in Den Haag. Op die dag komen we bij elkaar met alle mensen die hun steentje bij willen dragen aan onze groeiende beweging.

Lees verder
15 november 2016

WINST van SP Apeldoorn. Het JIP gaat 5 dagen open.

Foto: SP

Een tijd geleden hebben wij een gesprek gehad met de wethouder over oa het JIP. SP Apeldoorn heeft aangegeven dat wij vinden dat deze 5 dagen open moet zijn.

Lees verder
9 november 2016

VERBETER DE JEUGDZORG DOOR KENNIS TE DELEN

Foto: SP

De provinciale fracties van GroenLinks en de SP willen dat de provincie Gelderland zich gaat  inzetten voor verdere verbetering van de jeugdzorg. Sinds 2015 is niet de provincie, maar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In korte tijd moesten de gemeenten de taak oppakken en het ook nog goedkoper uitvoeren. Dat gaat niet overal goed. Daarom hebben de SP en GroenLinks bij de begrotingsbehandeling voorgesteld dat de provincie gemeenten ondersteunt in het uitwisselen van kennis en ervaring.

Lees verder
2 november 2016

Zorgen om (Jeugd)zorg

Foto: Rob Voss

Naar aanleiding van ons stuk op onze website en het artikel in de stentor van 4 augustus 2016, hebben wij een gesprek gehad met wethouder Paul Blokhuis en ambtenaren om onze zorgen en de zorgen van de burgers aan te kaarten. Het volgende is hieruit gekomen:

Lees verder
8 oktober 2016

Afscheid van Jan Pitstra en Ben Brown

Foto: SP

Wij hebben op 4 oktober afscheid genomen van 2 gewaardeerde bestuursleden.

Lees verder
5 oktober 2016

Apeldoornse Astrid Vollebregt-de Groot: “De visie van de SP is breder dan die van het provinciebestuur.

Foto: SP

Volgens de SP wordt er te weinig gekeken naar de kwestbare Gelderlanders. Het leefbaarheidsbeleid van het provinciebestuur kijkt te eenzijdig naar de zogenaamde 'weerbare burger'. Daarnaast vindt de SP dat als we de Gelderse dorpen en wijken leefbaar willen houden er ook meer aandacht moet zijn voor bereikbaarheid, wonen en fatsoenlijke voorzieningen in de buurt. De SP diende een voorstel in om de subsidie van een aantal organisaties die zich inspannen voor de kwetsbare burger niet meteen stop te zetten.

Lees verder
4 oktober 2016

Nieuw bestuur.

Foto: SP

Op dinsdag 4 oktober hebben de leden een nieuw bestuur gekozen. Het bestuur van SP Apeldoorn ziet er als volgt uit.

Lees verder
23 september 2016

Renske Leijten in Apeldoorn voor het Nationaal Zorgfonds

Foto: SP

Elke dag komen er door duizenden actieve vrijwilligers meer en meer sympathisanten bij. Daardoor groeide de beweging voor één Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico deze week door naar 160.000 sympathisanten.

Lees verder
21 september 2016

Kopstukken bij actie in Apeldoorn voor nationaal zorgfonds

Foto: SP

Dit initiatief van politieke partij SP komt erop neer dat zorgverzekeraars worden afgeschaft en dat er één nationaal zorgfonds komt waarbij er geen eigen risico is voor patiënten. Het moet 'onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie' voorkomen. Onder meer vakbond FNV, omroep MAX en 50Plus steunen dit.

Lees verder
21 september 2016

Pleidooi voor Nationaal ZorgFonds

Foto: SP

Mariska Bouwmeester was werkzaam bij Vérian. In  2007 begonnen  de bezuinigen. “Als werknemer merkte je hier weinig van. Wel ging de fietsvergoeding eraf en reistijd van cliënt naar cliënt ging eraf. De meest werknemers namen dit voor lief, omdat de cliënten hier niks van merkten . “

Lees verder

Pagina's