h

Nieuws uit 2009

13 november 2009

Voormalig zendcomplex Radio Kootwijk

Door Bonnie ten Damme

Op 6 november 2009 was SP Apeldoorn aanwezig op de informatieavond in gebouw A van Radio Kootwijk van Staats Bos Beheer (SBB) voor de bewoners van deze plaats. Diverse politieke partijen waaronder de SP waren hier om bijgepraat te worden over de plannen van de nieuwe exploitant en om de reacties van de bewoners te horen.


(Foto: Bonnie ten Damme)

Tijdens deze bewonersavond werd het plan toegelicht zoals de toekomstige eigenaar de exploitatie van het zendstation Radio Kootwijk in gedachten heeft. In hun visie moet het een plek worden waar zingeving, inspiratie en ontmoeting tussen mensen mogelijk is met rust en ruimte als attractie. Dit kan zijn educatie (congressen, opleidingen etc.) kunst en cultuuruitingen. De ontwikkeling zal gefaseerd en geleidelijk verlopen.

Lees verder
11 november 2009

Oproep: ga naar de FNV ‘65 blijft 65’ demonstratie in Deventer

Op 21 november zijn er vier regionale manifestaties van de FNV tegen het verhogen van de AOW-leeftijd. De bijeenkomsten vinden plaats tussen 11:00 en 13:00 uur. De FNV zet ook bussen in. Vakbondsleden kunnen gratis met deze bussen mee. Kijk hiervoor op www.fnv.nl/crisistelijf.

65 blijft 65
We hebben speciale flyers besteld die we in Apeldoorn gaan verspreiden, die mensen oproept aanwezig te zijn in bijvoorbeeld Deventer op het Grote Kerkhof. We werken er zo aan om een maximaal aantal mensen naar de manifestaties te krijgen.

Lees verder
10 november 2009

Verslag thema avond Onze Zorg in Apeldoorn

Door Bonnie ten Damme

De avond over De Zorg in Apeldoorn op 2 november j.l. in Woon-en Zorgcentrum Wilhelmina te Apeldoorn was een groot succes. Deze avond was georganiseerd door de SP afdeling Apeldoorn voor medewerkers in de Welzijns & Zorgsector en andere geïnteresseerden.


Foto: Stefan Kloosterboer

De avond was een vervolg op de enquêtes over Onze Zorg in Apeldoorn die SP Apeldoorn heeft gehouden onder het winkelend publiek in de winkelcentra van Apeldoorn en bezoekers van het Lukas (Gelre Ziekenhuizen).

Nu wilde SP-Apeldoorn inventariseren wat er leeft onder de medewerkers in de Welzijns & Gezondheidszorg en mensen die zorg ontvangen. Wat zijn de knelpunten in de Apeldoornse zorg.

De bezoekers van deze avond waren o.a. medewerkers uit de thuiszorg, dagopvang medewerkers, verpleegkundigen, huisartsen, directeur van een thuiszorgorganisatie, buurtzorgmedewerkers , zorgontvangers, SP-leden, leden van andere politieke partijen etc. etc.

Lees verder
8 november 2009

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2010

Ik ben ontzettend blij U te kunnen meedelen dat het besluit is genomen: de SP doet in Apeldoorn mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010!De leden die met enige regelmaat ledenvergaderingen bezoeken en de deelnemers aan de cursus Heel de Mens zullen weten dat hierbij niet over een nacht ijs is gegaan, er is veel gediscussieerd en hard gewerkt dit jaar. Degenen die hier een actieve bijdrage hebben geleverd wil ik daarvoor dan ook hartelijk bedanken.
En hoe nu verder? Want een besluit is één, maar nu moeten we er tegen aan met z’n allen.
De kandidatenlijst moet worden vastgesteld, het verkiezingsprogramma moet worden voltooid, de campagne moet worden bedacht en gevoerd enzovoort.

Lees verder
5 november 2009

Verslag Heel de Mens 27 oktober

Door voorzitter Joke van der Meide

Doordat de laatste cursusavond voor de zomervakantie niet doorging, was er een wel heel lange zomerstop in onze Heel de Mens cursus.Desondanks waren er maar liefst 16 mensen gekomen, en daarnaast hadden zich ook nog 5 mensen netjes afgemeld.

Het onderwerp was deze keer kunst en cultuur.
Na inventarisatie van wat er op dat gebied zoal is in Apeldoorn, was de verrassende conclusie dat er best veel te doen is in ons dorp.

Lees verder
21 oktober 2009

Verslag ledenvergadering SP Apeldoorn 14 oktober 2009

Door voorzitter Joke van der Meide

Er waren maar liefst 23 mensen naar de ledenvergadering gekomen.
Daarnaast waren er zeven afmeldingen.
Speciale gast was partijsecretaris Hans van Heijningen.
Twee punten stonden op de agenda, verkiezing van het bestuur en een discussie over deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen.


(Foto's: Stefan Kloosterboer)

De voorzitter opende de vergadering met een toelichting op de agenda, een oproep voor de kascontrolecommissie in januari en een korte inleiding over de gevolgde procedure tot nu toe met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen.
Het partijbestuur heeft om uiteenlopende redenen voor dertig afdelingen, waaronder Apeldoorn, nog geen beslissing genomen over hun deelname.
Hans van Heijningen was naar Apeldoorn gekomen om met ons als afdeling te praten over de stand van zaken

Lees verder

Pagina's

U bent hier