h
Foto: SP

LEES ONS BEKNOPTE VERKIEZINGSPROGRAMMA

                                                                                                                    

 

8 juni 2008

Antwoord gemeente Apeldoorn op vragen over de Chloortrein

In maart heeft het bestuur vragen gesteld aan de gemeente Apeldoorn over het feit dat de Chloortrein plotseling weer door Apeldoorn ging rijden. De gemeente Apeldoorn stelde in haar antwoord hier niet veel aan te kunnen doen en ging niet in op de vraag of ze haar inwoners beter zou moeten voorlichten over deze gevaarlijke transporten. De gemeente maakt zich wel zorgen om andere vormen van gevaarlijk tranport zoals benzine en LPG. De chloortranporten kunnen volgens de gemeente niet worden gestopt omdat hier in het verleden afspraken over zijn gemaakt. De SP in Apeldoorn zal zich blijven verzetten totdat er geen chloor meer wordt vervoerd over het Apeldoorns Spoor.

Lees verder
12 mei 2008

Vertrek bus naar ledendag Walibi Flevo

De bus vertrekt zondagmorgen 18 mei om 9.15 uur bij de taxistandplaats rechts naast het station. Kijk op onderstaand interactief kaartje voor de juiste locatie. Klik op + of - om in en uit te zoomen.

Lees verder
9 mei 2008

De buurten in !

De Partijraad van zaterdag 26 april stond vrijwel geheel in het teken van de noodzaak om de buurten in te gaan en daar onder de mensen onderzoek te doen.
Oud-minister Pieter Winsemius gaf in een opmerkelijk betoog het belang van de buurt voor de mensen aan. De mensen in de buurt maken de buurt, en die verdient veel meer aandacht van de lokale en landelijke politiek.
Vervolgens is er door de Partijraad besloten om de verspreiding van de komende landelijke ZO-krant hand in hand te laten gaan met het houden van buurtenquêtes. Iedere afdeling wordt opgeroepen om de krant in een aantal buurten persoonlijk deur aan deur af te geven en daaraan een kort vraaggesprek te koppelen over wat mensen van hun buurt vinden, wat er goed gaat en wat er beter moet. Ook de afdeling Apeldoorn gaat de buurt in om met de bewoners te praten en de buurtenquête af te nemen.

Lees verder
9 mei 2008

Busactie komt in laatste fase

Zaterdag 10 mei staat er weer een actiekraam op het Raadhuisplein om handtekeningen op te halen voor de busactie. Inmiddels zijn er meer dan 1500 handtekeningen binnen via website en de straat. Ook hebben een flink aantal leden een door hun bijeengebrachte hantekeningenlijst ingevuld weer teruggestuurd. Zo kwamen er toch weer bijna 300 handtekeningen binnen.

Lees verder
9 mei 2008

Landelijke aandacht voor Nemef-acties

In de komende Solidair-krant, de krant van de SP voor bedrijven en instellingen, die uitkomt in juni wordt er aandacht besteed aan de gevolgen van de Nemefsluiting voor de sociale werkplaatsen. De Apeldoornse afdeling voert actie samen met de Tweede Kamerfractie van de SP tegen de onzalige plannen. De krant wordt in heel Nederland door de SP verspreid aan de bedrijfspoort. In de Solidair-krant wordt er verder aandacht besteed aan koopkracht, gegaste containers, de aanval op CAO's vanuit de EU, over langer doorwerken na je 65e, en over acties zoals bij de politie, bij de post, in het onderwijs en het streekvervoer.

Lees verder
4 april 2008

Weer actie in centrum voor de stadsbus

Op 5 april is de SP weer in de stad te vinden op het Raadhuisplein en bij de bushaltes in het centrum. Er zullen weer handtekeningen worden opgehaald voor de actie "Onze bus moet 1 euro blijven". De eerste busactie heeft meer dan 1000 handtekeningen opgeleverd en dat moeten er nog veel meer worden. Natuurlijk kan er ook nog getekend worden op de website.

Lees verder
4 april 2008

SP deelt actie-shirts uit aan personeel Nemef

De SP in Apeldoorn heeft donderdagmorgen 3 april t-shirts uitgedeeld aan het personeel van de Nemef op de bedrijfslocatie Apeldoorn Noord. De t-shirts hadden het volgende opschrift: "SP Apeldoorn: Banenverlies Nemef / Felua onacceptabel. Strijd voor werkgelegenheid". Het t-shirt werd door het personeel enthousiast in ontvangst genomen.
De shirts waren aan de SP geschonken door een sympathisant. Het personeel wacht in spanning op het onderzoeksrapport over de in hun ogen onterechte sluiting van het bedrijf.

Lees verder
28 maart 2008

Geen chloor over het Apeldoorns spoor !

De gemeente Apeldoorn is nauwelijks geïnformeerd over de chloortransporten die de komende maand elf keer door Apeldoorn zullen rijden. De SP in Apeldoorn heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn.
De komende maand rijden er elf transporten van zes tot tien wagons, die ieder ongeveer 500 ton chloor vervoeren. In 2006 werden de transporten gestaakt na jarenlange acties van onder andere de SP en diverse milieu-organisaties. De overheid sloot toen een akkoord met Akzo Nobel en droeg miljoenen bij aan het verplaatsen van de chloorproductie naar Rotterdam. Wel mag er nog steeds tot 10.000 ton chloor per jaar vervoerd worden als er onderhoud wordt gepleegd aan de fabriek in Rotterdam, zoals nu het geval is.
SP-afdelingsvoorzitter Jan van der Worp gaf in een interview met Radio Gelderland aan zich zorgen te maken over die transporten. Hoe klein de kans op een ongeluk met de chloortrein ook is: áls er iets gebeurt kunnen hulpdiensten weinig uitrichten en zouden er volgens rampscenario's duizenden mensen kunnen overlijden of gewond raken. De trein passeert het woongebied van 2,5 miljoen mensen. De SP wil dat de chloortransporten geheel stoppen en er opnieuw en beter gekeken wordt naar alternatieven. Dat er ongelukken met goederentreinen gebeuren bleek wel in Apeldoorn.

Lees verder
24 maart 2008

Chloor uit Zweden? Via de Noordzee!

Deze week werd bekend dat er tijdelijk weer chloortreinen door Nederland gaan rijden. Door onderhoud aan de chloorfabriek in het Botlekgebied bij Rotterdam wordt het chloor tijdelijk van uit Zweden per spoor naar Nederland vervoerd. De chloortrein komt bij Oldenzaal binnen en rijdt via Deventer naar Rotterdam.
Bijna twee jaar geleden reed de laatste Akzo chloortrein. Mede door aanhoudende protesten van omwonenden werden de transporten gestopt. De SP wil van de minister weten of er geen andere manier is om het chloor te vervoeren. Het ligt voor de hand om - als er al chloor zou moeten worden vervoerd - in verband met de veiligheid chloor per schip via de Noordzee te vervoeren, en niet per trein dwars door dichtbevolkte gebieden. Volgens het ministerie zijn alle vergunningen voor de transporten al verleend.

Lees verder
22 maart 2008

Omstreden chloortrein weer door Apeldoorn

De omstreden chloortreinen die in 2006 na lang protest stopten, komen tijdelijk weer door Apeldoorn.
Er zijn tussen 25 maart en 26 april elf transporten vanuit Zweden en Duitsland naar de Botlek nodig vanwege onderhoud aan een fabriek in Rotterdam.
De treinen rijden 's nachts over de oude chloorroute via Oldenzaal, Apeldoorn, Amersfoort en Amsterdam naar Rotterdam. In totaal wordt er de komende maand 5200 ton chloor door Apeldoorn vervoerd.
De SP in Apeldoorn gaat het college om opheldering vragen. De partij betwijfelt of alle alternatieven wel zijn onderzocht voor de risicovolle transporten door bewoond gebied.

Lees verder

Pagina's