h

Foto: SP

Iedere crisis maakt rijken rijker en armen armer. Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. Met iedereen die vindt dat het menselijker en socialer moet, knokken wij in Apeldoorn voor alternatieven. Wij zijn uw bondgenoot, welkom bij de SP.

Nieuws van de afdeling
19 november 2007

Demonstreer zaterdag tegen afbraak ontslagbescherming!

Het kabinet wil dat werkgevers hun personeel sneller, goedkoper en zonder controle van de reden kunnen ontslaan. De SP steunt de acties hiertegen van de vakbeweging en roept iedereen op om zich aan te sluiten bij de demonstraties van zaterdag 24 november.

Lees verder
1 november 2007

Nieuw bestuur gekozen

Op de algemene ledenvergadering van 31 oktober 2007 is er een nieuw bestuur gekozen door de aanwezige leden. Als nieuwe voorzitter is unaniem gekozen Jan van der Worp. Jan nam al een aantal maanden de voorzitterstaken waar na het vertrek van Marit de Ridder naar de SP-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland.

Lees verder
28 oktober 2007

Veel respons op Thuiszorgactie

Tijdens de actie tegen de uitverkoop van de Thuiszorg op zaterdag 27 oktober in de Apeldoornse binnenstad is er veel gereageerd door het publiek. Zo werden er 425 handtekeningen opgehaald door de actieve leden van de Apeldoornse SP. Er werd opvallend veel gereageerd door mensen die zelf werkzaam zijn in de Thuiszorg en die zich ernstig zorgen maken over hun toekomst.

Lees verder
17 oktober 2007

Actie Stop de uitverkoop van de Thuiszorg

Op zaterdag 27 oktober zullen we met een kraam op het Raadhuisplein aanwezig zijn in het kader van de actie Stop de uitverkoop van de Thuiszorg. We zullen in de stad handtekeningen gaan ophalen en het publiek gaan voorlichten over de feiten.

Lees verder
18 september 2007

SP: Komst AGOVV-stadion in natuurgebied onwaarschijnlijk

Het is onwaarschijnlijk dat het nieuwe stadion van de Apeldoornse voetbalclub AGOVV kan komen in een bosgebied aan de Europaweg in Apeldoorn. Dat valt af te leiden uit de antwoorden op schriftelijke vragen van SP- statenlid Toine van Bergen aan het Gelderse provincie bestuur.

Lees verder
25 augustus 2007

Voetbalstadion AGOVV hoort niet in natuurgebied

SP Gelderland stelt vragen aan provincie

Lees verder
7 juli 2007

Wachtlijst voor sociale huurwoning gestegen naar 8 jaar

Je zult in Apeldoorn maar op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Zonder urgentie kun je dan 8 jaar wachten. Terwijl er wel wordt gesloopt komen er nauwelijks nieuwe huurwoningen bij. Zo drukken de mensen die vanwege de sloop van hun woning voorrang hebben voor een nieuwe woning anderen zonder urgentie steeds verder naar achteren. De SP in Apeldoorn vindt deze ontwikkeling triest.

Lees verder
4 juni 2007

Derde punt Voedselbank open

De Voedselbank in Apeldoorn opent haar derde afhaalpunt in de Drie Ranken in de Maten. Er worden via dit afhaalpunt 35 voedselpakketten verstrekt. De SP in Apeldoorn heeft veel waardering voor de vrijwilligers die zich het lot van anderen aantrekken en zich vrijwillig voor anderen inzetten.

Lees verder
15 mei 2007

Gemeente Apeldoorn doet preventief bodemonderzoek

De gemeente Apeldoorn gaat voortaan als ergens een speelterrein wordt aangelegd eerst de bodem onderzoeken. Dat antwoordde gedeputeerde van de Kolk van milieu van de Gelderse Provinciale Staten op mondelinge vragen van de SP, tijdens een commissievergadering op 9 mei. Aanleiding is de vondst van asbest op het speelterrein op de hoek van de Adelaarslaan en Oranjestraat in Apeldoorn.

Lees verder
9 mei 2007

Rood houdt enqu�te onder jongeren

Rood (jongeren in de SP) heeft een enqu�te gehouden onder jongeren over hun (bij) banen. Zo heeft ook ROOD Apeldoorn in de binnenstad ge-enqu�teerd. Het was een groot succes, alleen al in Apeldoorn zijn er meer dan 60 enqu�tes afgenomen.

Lees verder

Pagina's